10 februari 2020

CDA fractie tegen winkeltijdenverruiming

De harmonisatie van de winkeltijden in onze gemeente zijn de afgelopen weken aan de orde geweest in de gemeenteraad. In de nieuwe verordening worden de verschillende bestaande verordeningen in de gemeente (door de fusie) tot één nieuwe gemaakt. Het college stelt daarin onder andere voor dat winkels van 6.00 tot 0.00 uur open mogen en dat winkels dus ook op zondagmorgen open mogen. Het collegestandpunt is ingegeven door de verplichting om de winkeltijdenverordening binnen twee jaar na de fusie te harmoniseren en om tegemoet te komen aan de wensen van diverse winkeliersverenigingen. Daarnaast wil zij afrekenen met de rechtsongelijkheid bij behandeling van ontheffingsvraagstukken. Dit werkt willekeur in de hand aldus het college.

Als CDA fractie zijn wij tegen de verruiming van de winkeltijden in onze gemeente. De zondagsopenstelling (in de middag) is een bestaand feit, maar verruiming hiervan lijkt de CDA fractie onwenselijk. Wij vinden een economie die altijd doordraait onwenselijk. Winkels die 7 dagen per week van ’s ochtendsvroeg tot ’s avonds laat open mogen zullen niet leiden tot meer harmonie in onze samenleving. 

Daarnaast willen wij de kleine winkeliers in onze gemeente ontzien. Wanneer de grote winkels altijd open zijn zullen kleine winkeliers zich genoodzaakt voelen dat ook te doen (uit concurrentie-oogpunt). Zij hebben echter vaak niet de middelen en het personeel om een dag vrij te nemen. Hierdoor zullen zij zeven dagen moeten werken om hun bedrijf draaiende te houden. Dit achten wij onwenselijk. 

Wij hebben de afgelopen weken eerst geluisterd naar de insprekers die bij de Raad langs zijn gekomen. Dit waren o.a. dominees, winkeliers en iemand van de vakbond. Daarna goed over gesproken met leden en in de fractie, zo zijn we tot een gedegen besluit gekomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.