24 november 2020

CDA is tegen betalen per kilo afval

Deze week wordt het collegevoorstel “goed scheiden loont” (ook wel diftar genoemd) in de Raad besproken. Het voorstel is om huishoudens per leging van de zwarte container en per kilo te laten betalen. Het idee is dat een huishouden minder afval heeft wanneer er een financiële prikkel achter zit. Het CDA verwacht dat dit systeem niet gaat werken en het voor veel gezinnen duurder wordt. Het CDA zal in de Raad dan ook tegenstemmen.

De noodzaak om tot minder afval te komen wordt ook door het CDA onderschreven. Wij zien echter liever dat dit gaat gebeuren door betere scheiding van huishoudelijk afval en door voorlichting. Zodat bewustwording over afval toeneemt en de afvalberg afneemt.

Gemiddeld zou een huishouden een paar euro minder gaan betalen met het diftar-systeem. Het gemiddelde voordeel gaat echter voor velen niet op. Gezinnen met drie kinderen (denk ook aan luiers), een studente  die haar weinig, maar stinkende afval niet twee weken in haar appartement kan bewaren, of een ouder echtpaar met meer dan gemiddeld afval (bijvoorbeeld door huisdieren) mogen hier niet de dupe van worden. Ook mensen met een minder dikke portemonnee zouden weleens benadeeld kunnen worden met diftar. Een simpel voorbeeld is dat je naar de bakker kunt gaan voor papier verpakte speculazen óf naar een goedkope supermarkt waar het in drie plastic wikkels wordt verkocht. Minima hebben niet altijd de luxe om voor de producten te kiezen met de minste afval.

Het CDA ziet veel liever de huidige afvalscheiding waar er uit gegaan wordt van solidariteit: met elkaar zorgen we dat we minder afval hebben en met elkaar betalen we de gemiddelde kosten voor het afval.

Naast de financiële nadelen die aan diftar kleven heeft het ook gevolgen voor de natuur en de saamhorigheid. Afvaldumping is een wezenlijk risico. In gemeenten waar dit systeem al bestaat zien we dit ook terug. Afvalzakken in de bosjes, uitpuilende gemeentelijke afvalbakken, en bijvoorbeeld troep in weilanden zijn mogelijke gevolgen.

Het gemiddelde voordeel van €5 per huishouden weegt niet op tegen de nadelen van dit plan. Het CDA pleit dan ook voor continuering van het huidige systeem, maar met meer investeringen in voorlichting.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.