26 november 2019

CDA kiest voor sluiten Zalen Schaaf

Woensdag 27 november aanstaande bespreekt de gemeenteraad de grondexploitatie van de gemeente Leeuwarden. Het CDA schrok van de cijfers die hier in stonden over Zalen Schaaf. Door een motie die de meerderheid van de Raad steunde mag het gebouw Zalen Schaaf niet gesloopt worden. Hierdoor is de waarde van de grond met 300.000 euro gedaald. De financiële positie van de gemeente Leeuwarden wordt door deze motie dus aanmerkelijke aangetast nu het bezit met 3 ton afneemt.

Het CDA vraagt zich af of voorstanders van deze motie destijds doorhadden dat hun keuze zoveel financiële gevolgen heeft. Het is namelijk niet alleen de waarde van de grond die afneemt, maar ook het opknappen van het pand zal veel geld kosten; 130.000 euro voor hoognodig onderhoud . Laat staan wat de kosten in de toekomst kunnen worden wanneer het weer een volwaardig poppodium moet worden.

Toen de extra gelden voor Neushoorn besproken werden in de Raad heeft het CDA aangegeven Neushoorn niet extra te kunnen steunen zolang deze door de gemeente zelf wordt beconcurreerd met Zalen Schaaf. Deze zorg werd bevestigd toen het rapport van KplusV op 12 november jongstleden uitkwam. Daarin stond dat Neushoorn inderdaad schade ondervindt van de concerten in Zalen Schaaf.

Om het huidige aanbod in poppodium Neushoorn te behouden zal de gemeente moeten durven kiezen. Het CDA doet dat beslist wel. Het CDA zou veel liever zien dat Zalen Schaaf gesloten wordt waardoor de woonwijk het Speelmanskwartier daar geen hinder meer van ondervindt; waardoor Neushoorn geen onnodige concurrent heeft en de financiële positie van de gemeente niet ondergraven wordt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.