30 september 2018

CDA Leeuwarden voorstander van meer Fries

Op 19 september heeft het CDA een motie ingediend om de formatie voor de ambtenaar Friese taal te verhogen naar 0.3 fte. De motie is aangehouden en wordt tijdens de behandeling van de begroting opnieuw aan de orde gesteld.

'De gemeente Leeuwarden heeft voor het eerst een taalnota Fries geschreven waar wij erg tevreden over zijn. Een nota alleen is niet voldoende. Het CDA, net als meerdere partijen, is een voorstander van het instellen van een werkgroep die de taalnota tegen het licht houdt’ zo vertelt woordvoerder Jannie Atsma. Een formatie van 0.1 fte vinden wij onvoldoende. In de situatie voor de herindeling was er meer formatie beschikbaar voor de ambtenaar Fries. Wij vinden dat het minimaal opgehoogd moet worden naar 0.3 fte. Op die manier is er naast het beheer van het taalbeleid, ruimte voor nieuwe initiatieven en projecten die in samenwerking met de nieuw in te stellen werkgroep worden voorbereid. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.