28 oktober 2020

CDA maakt zich zorgen over de Oud Papier Actie

Naar aanleiding van krantenberichten van de afgelopen tijd en een opmerking hierover in de begroting hebben we schriftelijke vragen gesteld over de oud papier acties in onze gemeente. Een typisch CDA onderwerp waar we ons altijd sterk voor hebben gemaakt. Immers het is “voor de inwoners - door de inwoners”.

Omdat de prijs van het oud papier drastisch omlaag is gegaan, maken wij ons zorgen om de voortgang. Veel verenigingen kunnen deze extra inkomens zeer goed gebruiken. Iedereen kent wel een club die er gebruik van maakt en zich ook inzet om het papier elke maand weer op te halen.

Onze vragen aan de wethouder spitsen zich toe op de mogelijkheden om de actie te behouden en dan ook vooral de financiële kant van het verhaal. Mocht dat niet mogelijk zijn, dan zullen we ons moeten beraden of er alternatieven zijn. We gaan dan ook actief de verenigingen benaderen om te horen of daar ideeën over zijn. In tijd van schaarste aan vrijwilligers moet je de bestaande netwerken koesteren en de animo erin houden door deze extraatjes.

Hieronder de door ons ingediende schriftelijke vragen:

  1. In hoeverre is het mogelijk om de Oud Papier Actie te behouden? En wat zijn de kosten hier dan van?
  2. In het geval van het wegvallen van alle partijen die hier gebruik van maken en dit dus niet meer gaan doen omdat het financieel niet aantrekkelijk is, wat zal het de gemeente dan kosten?
  3. Wat zal dit betekenen voor de verenigingen aan gemiste inkomens?

In de gemeente Heerenveen is de wethouder met een alternatief plan gekomen, heeft het college hier al over nagedacht? Zo ja, welke alternatieven zouden kunnen werken in onze gemeente?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.