23 november 2021

CDA over DIFTAR: van uitstel komt afstel!

Vandaag werd bekend dat het systeem van betalen per kilo afval om organisatorische redenen een jaar wordt uitgesteld. Het uitstellen van het zogenaamde Diftar-systeem juicht het CDA van harte toe. Wat het CDA betreft volgt na uitstel, afstel. Het is immers nooit te laat om een slechte aanpassing - die weinig draagvlak krijgt van de burger - te stoppen.

Toen in de gemeenteraad van Leeuwarden gesproken is over de invoering van dit systeem heeft het CDA aangegeven hier erg op tegen te zijn. Huishoudens in onze gemeente gaan fors meer betalen, afvaldumpingen gaan toenemen en bijvoorbeeld flatbewoners lopen tegen praktische problemen aan. Alhoewel wij de wens van de voorstanders delen, zal het afval volgens het CDA met dit systeem niet afnemen. Het zal zich slechts verplaatsen naar de container van de buurman of bijvoorbeeld naar familieleden in een andere gemeente. Daarbij komt dat de machines om afval te scheiden steeds geavanceerder en nauwkeuriger worden.

Nu het ‘betalen per kilo’ een jaar wordt uitgesteld blijven bovenstaande problemen in ieder geval ook een jaar uit. Het CDA zal zich de komende periode inzetten om van dit uitstel een definitief afstel te maken. Dit item gaat in de verkiezingscampagne van maart 2022 een belangrijke rol spelen. Laat de burgers zich met hun stem maar uitspreken over het afvalsysteem. Van het CDA Leeuwarden kunt u in ieder geval verwachten dat we ons inzetten voor een solidair afvalsysteem (elk huishouden dezelfde kosten). We willen voorkomen dat de afvalkosten enkel stijgen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.