01 november 2019

CDA tegen komst coffeeshop in Vlietzone

In de Leeuwarder Courant van d.d. 29 oktober jl. lezen wij een artikel over de exploitatievergunningverlening voor een coffeeshop op Het Vliet. Het CDA vindt het bestaan van coffeeshops in deze gemeente in het algemeen ongewenst maar op het Vliet in het bijzonder uitermate ongewenst. Deze wijk wordt reeds geplaagd door drugscriminaliteit  en andere overlast. De verkoop van drugs hoort niet tussen scholen, woonhuizen en speeltuinen te gebeuren.

Door een, ons inziens, verkeerde beslissing in juni 2018 is het nu mogelijk om coffeeshops buiten de grachten te vergunnen. De bewoners van Het Vliet gaan hier nu de wrange vruchten van plukken. Tijdens het open podium van woensdag jl. heeft het CDA in het openbaar aan de afvaardiging van de wijk gevraagd of zij zitten te wachten op een tweede coffeeshop. Het antwoord laat zich raden: absoluut niet.

Behalve de onwenselijkheid van een tweede coffeeshop in de Vlietzone heeft het CDA ook vragen aangaande de vergunningsprocedure. Zo lezen wij dat de wijkwethouder niet op de hoogte was van de aanvraag, dat de aanvraag niet gepubliceerd is op overheid.nl en dat de wijk amper tot niet betrokken is bij deze aanvraag. Nu hoeft dat laatste geen wettelijke verplichting te zijn, maar gelet op de problematiek in de wijk en de ontstane onrust had dit volgens het CDA Leeuwarden gepast geweest.

Het CDA zal zich in de komende tijd overigens wederom inzetten om het coffeeshopbeleid in Leeuwarden zodanig aan te passen dat wijken niet geconfronteerd worden met de bijbehorende drugsoverlast.

Naar aanleiding van bovenstaande hebben we daarom de volgende vragen;

  1. Is het college, net als het CDA, van mening dat een extra coffeeshop op Het Vliet, ongeacht de juridische houdbaarheid, onwenselijk is?
  2. Is het college van mening dat de vergunningsprocedure juridisch houdbaar is wanneer de aanvraag niet op overheid.nl is gepubliceerd? Zo nee, gaat u de procedure voor een exploitatievergunning opnieuw opstarten?
  3. Is het college van mening dat de bewoners van de Vlietzone voldoende betrokken zijn geweest bij de vergunningsprocedure?
  4. Bent u van mening dat de gemeenteraad actiever had moeten worden geïnformeerd, gelet op de politieke gevoeligheid die de problematiek in deze wijk veroorzaakt heeft?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.