01 juni 2021

CDA vraagt extra aandacht voor oplaadpunten

Er is een enorme toename in elektrische vervoersmiddelen. De auto, de bus, de fiets maar ook telkens vaker de boot.

Onze mobiliteit neemt op deze manier toe en wordt ook milieuvriendelijker. Ook toeristen weten onze stad en dorpen op deze manier te bereiken. Dit doet een beroep op onze voorzieningen en dus zullen wij een goede infrastructuur moeten hebben, openbare laadpunten zijn hier een onderdeel van. In het college-overleg van 18 mei jl. is ook over dit onderwerp gesproken. Het CDA heeft het college de volgende vragen gesteld:

  1. Hoeveel openbare laadplekken zijn er in onze gemeente voor fietsen? Op welke locaties?
  2. Hoeveel openbaren laadplekken zijn er in onze gemeente voor boten? Op welke locaties?
  3. In welke mate worden deze punten gebruikt? 
  4. Wij ontvangen signalen dat de locaties vrij moeilijk te vinden zijn, alleen digitaal via Visit Friesland. Zijn er nog andere mogelijkheden en worden deze gebruikt? Denk bijvoorbeeld ook aan fysieke bewegwijzering. 
  5. In hoeverre voldoet ons aanbod aan de vraag? 
  6. Hoe spelen wij in op de toename van de vraag? 
  7. In hoeverre wordt bij de aanbesteding rondom laadpalen rekening gehouden met oplaadinfra voor andere vervoersmiddelen zoals fiets, scooter en boot? Zogenaamde multimodaliteit. 
  8. Ook gelet op de problemen met onze netcapaciteit zoals gemeld in eerdere berichtgeving; is er voldoende ruimte op het net om deze laadpalen op logische plekken en op korte termijn te realiseren?

De toeristenbelasting is een doelbelasting, dit houdt in dat de opbrengsten terugvloeien in de toeristische sector. Het investeren in een goed laadnetwerk is nodig voor de toekomst gezien de toename in vraag. 

  1. Mochten er extra laadpalen nodig zijn, kan dit dan worden vergoed uit de toeristenbelasting? Dit is een doelbelasting en dit zou volgens het CDA  een passende investering zijn. Investeringen in het fysieke domein zijn natuurlijk niet alleen voor de toeristen, ook de inwoners van gemeente Leeuwarden profiteren hier van. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.