21 juni 2019

CDA wil berenklauw bestrijden

Het CDA in Leeuwarden stelt vragen aan B&W over de bestrijding van de berenklauw in de gemeente.

Vorig jaar is door het team Berenklauw van de Buitendienst een poging gedaan om door middel van de 'heet water methode' en een berenklauwboor de populatie berenklauwen in Leeuwarden terug te dringen. Volgens de Europese exotenverordening is de gemeente hier zelf verantwoordelijk voor.

Fractieleden van CDA Leeuwarden zien de laatste tijd weer geregeld velden met berenklauw. De fractie wil nu weten of het college zich bewust is van de schadelijkheid van de berenklauw voor de gezondheid van mens en dier? Ook vraagt het CDA zich af of de gemeente haar verantwoordelijkheid moet nemen om deze plant uit te bannen? De partij vraagt B & W of het team Berenklauw evenals vorig jaar actief is, of het college zich ervan bewust is dat de nu aanwezige velden met berenklauwen in bloei staan en zich verspreiden en of burgemeester en wethouders op de hoogte zijn van alle locaties waar deze planten staan.

Tot slot wil het CDA weten of de gemeente actief samenwerkt met grondbezitters waarop veel berenklauw op dit moment in bloei staat, zoals ProRail, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.