Zalen schaaf
18 september 2020

CDA wil betere leefbaarheid in Speelmanskwartier

Afgelopen woensdag sprak de raad zich uit over de visie Speelmanskwartier en de prijsvraag over Zalen Schaaf. 

De visie is opgesteld in 2015, maar in 2018 door een meerderheid in de raad aangepast. De aanpassing ging over de beperkingen waar Schaaf in de toekomst mee te maken zou krijgen, die zijn er dus uitgehaald. Wij vonden dit erg jammer aangezien de buurt er veel tijd en energie in had gestopt. Zij zagen dit visiedocument als een begin van een nieuwe periode waarin de verpaupering in de wijk zou worden aangepakt en waarin leefbaarheid en woonplezier weer voorop zouden staan. Een prachtige vorm van burgerparticipatie. 

Het CDA heeft zich altijd achter deze visie geschaard. Middels een motie afgelopen woensdag wilden wij dit ook weer laten blijken, gelukkig waren we niet de enige. De motie, om de sluitingstijden van Schaaf in de toekomst te beperken tot 23.00, kreeg steun van D66, Partij voor de Dieren, Christen Unie en de VVD. Helaas geen meerderheid. Andere moties werden wel met een meerderheid gesteund, al deze moties stuurden in de richting van een verlenging van dezelfde invulling van Schaaf als de huidige. 

Hieronder onze motie en een link naar een toelichting van woordvoerder Abel Reitsma. 

Motie
De wijkvisie van het Speelmanskwartier begon met een prachtig plan van burgerparticipatie. Inwoners van de wijk dachten actief mee met de plannen. Zo ontstond er draagvlak en eigenaarschap. De paragraaf van Zalen Schaaf in dit geheel heeft een belangrijke rol gespeeld, gezien de historie, de betekenis en de gevoeligheid van het onderwerp. Inwoners en gemeente hebben altijd aangegeven dat het Speelmanskwartier een woonfunctie moet hebben, dit uit zich ook in de verschillende acties en uitgangspunten in de visie. Schaaf mag dus blijven maar wel onder aangepaste omstandigheden.

Overwegende dat:

 • Zowel de raad als het college zich meermalen in het verleden hebben uitgesproken voorstander te zijn van burgerparticipatie;
 • Er om die reden actief en uitgebreid wordt samengewerkt en gesproken met de bewoners rondom het Cambuurstadion en Heechterp over de toekomst van de wijken;
 • Ook de bewoners van het Speelmanskwartier zich de afgelopen jaren in de discussie over de toekomst van de wijk gemengd hebben;
 • In de met bewoners afgestemde en aangenomen visie voor het Speelmanskwartier is afgesproken dat de binnenstadswijk een woonfunctie heeft met horeca en detailhandel in een ondergeschikte rol;
 • Een uitgaansgelegenheid met late openingstijden daarbij niet past;
 • Bewoners in verscheidene brieven en zienswijzen aan de Raad opnieuw hebben aangeven fel tegenstander te zijn van verruiming van de eerder afgesproken openingstijden; dit houdt in dat de uiterlijke sluitingstijd 23.00 bedraagt;
 • Er voldoende aanbod is in de stad van uitgaansgelegenheden met latere openingstijden.

Van mening dat:

 • We kunnen vertrouwen op de creativiteit van de inschrijvers op de prijsvraag om met een mooie business case te komen passend bij de wensen van de wijk;
 • In het kader van betrouwbare overheid we eerder gemaakte afspraken in een visie niet zomaar horen te veranderen;
 • Voor maximaal 6 avonden per jaar een ontheffing mag worden aangevraagd om later te sluiten (01.00) zodat bepaalde evenementen doorgang kunnen vinden.

Verzoekt het college:

 • De openingstijden zoals voorgesteld in de criteria van de prijsvraag hierop aan te passen.
 • Dit voorgestelde beleid na een jaar te evalueren

https://www.youtube.com/watch?v=T4puuGz26t0

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.