15 februari 2021

CDA wil bewoners/ondernemers betrekken bij omgevingsplan Veenweide

Op 4 februari jongstleden waren er digitale dialoogsessies over de Veenweideproblematiek. Snel werd duidelijk dat er een pre-omgevingsplan Leeuwarden buitengebied zuid (Veeweidegebied) ligt zonder dat er met de betrokkenen gesproken is. De CDA fractie van de gemeente Leeuwarden is hier verbolgen over. Dit bleek tijdens een druk bezochte sessie waarbij vooral boeren uit dit gebied, Wergea-Grou, aanwezig waren. Door een technische storing zijn er ook deelnemers geweest die de sessie niet bij konden wonen.

Conclusie na afloop van de sessie was dat de bewoners zich niet gehoord voelen en door deze handelswijze voor het blok voelen gezet. De bedrijven, die soms al generaties lang het gebied beheren worden door dit plan wellicht genoodzaakt om hun bedrijf te beëindigen. Het CDA heeft, bij monde van Aaltsje Meinderts, hierover vragen aan het college van burgemeester en wethouders. Vragen onder andere of het college bereid is om het huidige plan van tafel te halen. CDA wil dat er eerst een ronde langs alle bewoners/ondernemers, gemaakt wordt om te inventariseren wat de mogelijkheden zijn en dan een plan te schrijven. 

De fractie heeft de volgende vragen aan het college gestuurd:

  1. Realiseert het college zich, dat de bewoners van het gebied dat ingekleurd is als Veenweide, al heel lang in onzekerheid verkeren over de onzekere, dreigende regelgeving? Zo niet, waarom heeft men dit nog niet meegekregen?
  2. Realiseert het college zich, dat hier (agrarische) ondernemers werken, die al generaties lang dit gebied bewerken en als geen ander als sector kennis hebben van de flora en fauna, natuurbeheer?
  3. Realiseert het college zich, dat deze ondernemers door de geschetste plannen hun hele toekomst (plannen) op losse schroeven zien komen te staan?
  4. Realiseert het college zich dat door de aangekondigde maatregelen de banken niet meer willen investeren?
  5. Realiseert het college zich, dat door de aangekondigde maatregelen de opvolging van veel bedrijven op de tocht komt te staan?
  6. Realiseert het college zich, dat heel veel bedrijven actief bezig zijn met plas-dras, natuurbeheer, extensieve veehouderij etc.?
  7. Realiseert het college zich, dat door dit plan er veel onbegrip is?
  8. Realiseert het college zich, dat de bewoners van dit gebied heel graag willen meedenken in de inrichting van het gebied en de oplossing van problemen, maar dat dan de volgorde in de werkwijze net andersom moet?
  9. Is het college bereid om dit plan terug te trekken en eerst een ronde maken bij de bewoners (ca. 24) die als ondernemers ook in oplossingen willen denken, om te inventariseren wat de mogelijkheden zijn?  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.