31 augustus 2019

CDA wil groene bushokjes in Leeuwarden

Het CDA wil in Leeuwarden bushokjes met groene daken, door planten op de abri te laten groeien. Deze bieden vele voordelen zoals het opvangen van het vele regenwater, het aantrekken van bijen en andere insecten en het verwerken van fijnstof. Raadslid Aaltsje Meinderts wil zich hier dit nieuwe politieke seizoen voor in gaan zetten. “Juust yn in stedelike omjouwing as Ljouwert moatte jo soargje foar bettere ôfvoer fan wetter en skjinnere loft”, aldus Meinderts.

Dit idee is afkomstig van de stad Utrecht waar men inmiddels al 300 van deze bushokjes heeft staan. Het CDA wil deze optie voor Leeuwarden onderzoeken door in contact te treden met het college en met de provincie Fryslân.

Het CDA wil met deze groene daken een bijdrage leveren aan het vergroenen van de stad. Dit moet niet alleen met deze maatregel gebeuren, maar bijvoorbeeld ook door de daken van huizen te voorzien van planten. In de gemeente Leeuwarden bestaan hier inmiddels subsidieregelingen voor. Daarnaast heeft het CDA zich altijd ingezet voor meer bomen in de wijken en dorpen. Dit heeft onder andere geleid tot een speciaal fonds die deze collegeperiode gebruikt zal worden voor dit doel.

Met al deze maatregelen hoopt het CDA een bijdrage te leveren aan het verduurzamen van de gemeente.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.