18 mei 2020

CDA wil maatschappelijke diensttijd in Leeuwarden

Het CDA is voor een maatschappelijke diensttijd. Dit leert jongeren dat een sterke samenleving betrokkenheid van alle burgers vraagt. Het versterkt dus de verbinding met de maatschappij, maar ook het besef van normen en waarden. De maatschappelijke diensttijd draait om ontwikkeling en nuttig zijn. 

Jongeren kunnen meedoen omdat ze graag anderen helpen, ze zich willen oriënteren op hun toekomst, het leven weer op de rit willen krijgen of skills willen ontwikkelen om hun baankans te vergroten. Dit kan in allerlei sectoren; in de wijk, voor een goed doel in de zorg of in cultuur. 

Onze fractie mist dit aspect nog in onze gemeente en heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het College. Wij zouden graag zien dat een dergelijk traject wordt opgezet in onze gemeente Leeuwarden. Juist in deze tijden van crisis zie je veel hartverwarmende initiatieven ontstaan waarin mensen elkaar helpen, laten we die sociale energie vasthouden en faciliteren. 

De volgende vragen hebben we gesteld aan het college:

  1. Onderstreept de wethouder het belang om ruimte te bieden aan participatie, ontwikkeling en het stimuleren van maatschappelijke betrokkenheid onder jongeren?
  2. Zou de wethouder hier ook een prioriteit van willen maken in het beleid? Zo niet, om welke reden?
  3. In het coalitieakkoord wordt ook benoemd dat we maatschappelijke initiatieven willen stimuleren, in hoeverre vindt de wethouder het MDT traject bij deze ambitie passen?
  4. Is de wethouder bereid om te kijken naar de mogelijkheden om dit uit te rollen in de gemeente? Zo ja, welke acties kunnen hierop worden ingezet? 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.