30 november 2018

CDA wil met de mienskip Zalen Schaaf verder ontwikkelen

Wederom een pittige avond

Gisteravond werd er een ‘motie vreemd aan de orde’ ingediend door verschillende partijen. Deze motie ging over Zalen Schaaf, een city theater in de binnenstad. Het pand is van de gemeente en de gemeente is op zoek naar een geschikte invulling van deze plek, een invulling die moet passen bij de omgeving en bij de functie van de binnenstad.

Enkele jaren geleden is besloten om een prijsvraag uit te schrijven, mensen kunnen dan met ideeën komen voor Schaaf. CDA was voorstander van deze prijsvraag, zo laat je namelijk de mienskip komen met suggesties over wat zij passend vinden. Het idee moet echter wel voldoen aan bepaalde eisen, deze criteria zijn opgesteld door de Raad en in goed overleg met de bewoners van het Speelmanskwartier, zij leverden het grootste deel van de input.

De motie van gisteren riep op om de prijsvraag te schrappen, de optie tot slopen te laten verdwijnen en ook de samengestelde visie door bewoners opgesteld van enkele jaren geleden in de prullenbak te gooien. De indieners zijn namelijk van mening dat Schaaf moet blijven en willen dus zelf de regie houden.

Het CDA noemt dit onbehoorlijk bestuur; je trekt namelijk niet ineens een motie in, terwijl die wordt uitgevoerd. Wij zijn van mening dat je eerst moet kijken welke ideeën er naar voren worden gebracht en kijken waar de mensen zelf mee komen.

Daarnaast is er door bewoners van omgeving enorm veel tijd en energie gestoken in het ontwikkelen van een visie voor de buurt. Allerlei onderwerpen zoals veiligheid, overlast, leefbaarheid en woonplezier kwamen in de visie aan de orde. Zalen Schaaf was ook een onderdeel van de visie en omdat sommige partijen niet worden gefaciliteerd in hun wensen hebben ze gisteren besloten om de gehele visie opnieuw in te vullen. Ongehoord, uitvoerend en aangenomen beleid terugdraaien omdat een onderdeel je niet bevalt.

Dan komen we op het volgende heikele punt, namelijk de financiering. Het pand is een dergelijke staat dat groot onderhoud nodig is. De kosten zullen hoog zijn, omdat de uiteindelijke bestemming van het plan nog onbekend is weet je dus niet welke kosten er zullen komen. Een ander argument was het ruimte creëren voor culturele broedplaatsen, recent hebben nog enkele tonnen gebracht naar een soortgelijke locatie, Neushoorn. Naast die prachtige plek hebben we ook de Blokhuispoort, Floris Verster en tal van andere plekken in de stad waar culturele makers terecht kunnen voor ontmoeting en productie.

Kortom; een slechte motie. Helaas kreeg het wel een meerderheid en dus is de motie aangenomen. We zullen goed contact houden met de bewoners en hopen dat zij opnieuw de energie en tijd willen steken in het ontwikkelen van een toekomstplan voor hun buurt. Het is erg jammer maar ook een werkende democratie; soms verlies je.

Voor vragen over dit onderwerp zijn wij altijd te bereiken, onze woordvoerder Abel Reitsma kunt u bereiken via dit email adres; [email protected]

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.