02 juli 2021

CDA wil verenigingsleven financieel steunen

In de gemeenteraad van woensdag 30 juni heeft het CDA bij de behandeling van de jaarstukken aangegeven een belastingkorting in 2022 te willen voor alle verenigingen met vastgoed. Dorpshuizen, sportverenigingen, volkstuinverenigingen en scoutingclubs zijn door de coronacrisis hard geraakt.

De mogelijkheid bestaat om zogenaamd maatschappelijk vastgoed met een lager OZB tarief aan te slaan. Dit is mogelijk gemaakt doordat de Tweede Kamer een motie van Pieter Omtzigt, die dit regelt, heeft aangenomen.

Wat het CDA betreft is het maatschappelijk middenveld, de mienskip, het cement van de samenleving. Juist deze kern van de Leeuwarder samenleving is (ook) hard getroffen door de Coronacrisis. Voorbeelden zijn legio: dorpshuizen die op slot moesten, koren die niet meer konden zingen, sportaccomodaties die stof stonden te happen. De gevolgen er van zijn groot. Maar ook financieel is het maatschappelijk middenveld geraakt doordat ze geen kantine-inkomsten hadden, geen financiële acties konden organiseren of zalen konden verhuren. Veel kosten liepen echter wel door -waaronder de OZB- daarom wil het CDA Leeuwarden deze verenigingen tegemoet komen.

Bij de Raadsvergadering van 7 juli a.s. zal het CDA dit voorstel aan de Raad voorleggen; het CDA hoopt op grote steun.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.