08 juli 2019

CDA wil WMO initiatieven behouden

We hebben met elkaar een grote opdracht in de gemeente Leeuwarden. Zorg van hoge kwaliteit voor die mensen die het zo hard nodig hebben en het terugbrengen van het tekort op het sociaal domein. Het CDA wil een sterke samenleving waar mensen meedoen en naar elkaar omzien. Niemand mag er alleen voor staan en niemand mag aan zijn lot worden overgelaten.

De plannen van de wethouder zijn ambitieus en hebben nog wel uitwerking nodig. 

Zo hebben de werkgroep belanghebbenden WMO en de gemeente gekozen voor de buurt of dorpskamer. Hier zie je duidelijk de zorg dichtbij de mensen. Dat is precies waar het CDA blij van wordt! Dat mensen hier met zorgvragen laagdrempelig terecht kunnen is van grote waarde. Er zijn veel goede initiatieven in de wijken en dorpen, ik noem daarbij Bilgaard en Grou als voorbeeld. Het zou zonde zijn succesvolle wijkkamers of hoe je het nu ook noemt op te geven. Dit is wat het CDA betreft zeer onverstandig. Daarom willen wij het voorstel van wethouder van Gelder amenderen:

Als aanvulling wat op pagina 14 wordt benoemd: Buurt en dorpskamers worden zoveel mogelijk van onderop vorm gegeven. Vanuit de sociale basis wordt zoveel mogelijk per wijk of dorp bekeken hoe de daar best passende buurt en dorpskamers georganiseerd kunnen worden.

Aanvulling: Wat er in de afgelopen jaren in de wijken en dorpen van onderaf is opgebouwd blijft en wordt niet afgebroken. De inmiddels opgebouwde zorgstructuur zorgt voor continuïteit. De buurt- en dorpskamers zijn aanvullend of nieuw opgezet afhankelijk van wat er is opgebouwd.

Hiermee behouden we de goede initiatieven en vervangen we die niet door onzekere dorpskamers met een onzekere invulling.

Het CDA wil graag dat er wordt begonnen met een pilot voor een buurt of dorpskamer in bijvoorbeeld een wijk en in een dorp daar waar dit nu nog niet gebeurd. We willen graag zien of dit plan van de buurt- dorpskamer gaat werken zoals omschreven is in de plannen. Kan de wethouder dit toezeggen?

Ook wil de wethouder dat er clienten van de 2e naar de 1e lijn gaan inclusief de medewerkers. Dus de thuisondersteuning en dagbesteding die wordt toegevoegd aan de sociale basis. Wil je dat gaan invoeren, inclusief de bijbehorende gesprekken, dan moet je toch eerst weten waar er buurtkamers zijn waar de clienten heen kunnen. Hoe ziet de wethouder dit? Het CDA denkt dat dit proces niet gelijktijdig kan worden ingevoerd.

Vrijwilligers krijgen een prominente rol in het nieuwe plan. Zij vormen de basis van de zorg. Hier zijn we trots op, dit is de mienskip in de praktijk en daar moeten moeten we heel zuinig op zijn. In het verkiezingsprogramma van het CDA staat ook dat de vrijwilligers onmisbaar zijn voor de verbinding en leefbaarheid in stad en dorp. Daarom moeten we waken voor de overbelasting van de vrijwilligers en mantelzorgers.

De financiële kaders in het voorstel zijn nog onduidelijk. Wat gaat welke bezuiniging op leveren. We vragen de wethouder snel te komen met concrete plannen en met financiën onderbouwd.

Net als de PvdA willen wij graag een innovatiebudget binnen de totale financiering.

We danken iedereen die tot nu toe heeft meegewerkt om tot deze plannen te komen. Wij zien het van grote meerwaarde dat deze plannen tot staan zijn gekomen met de hele sector en met groot draagvlak. De komende jaren, wanneer dit beleid concreter wordt en ook geëvalueerd gaat wor

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.