18 mei 2017

Concept kanidatenlijst gemeenteraad

De CDA besturen van Leeuwarden, Leeuwarderadeel en een deel van Littenseradeel hebben een concept kandidatenlijst vastgesteld voor de Gemeenteraadsverkiezingen in november 2017. Deze lijst wordt behandeld op de gezamenlijke ledenvergadering van 21 juni. Friso Douwstra (wethouder in Leeuwarden) wordt voorgedragen als lijsttrekker.
 
Een door de afdelingen ingestelde vertrouwenscommissie heeft in een zorgvuldig proces met de kandidaten gesproken en is daarop gekomen met een advieslijst aan de besturen.
 
Hoogste nieuwkomer op de lijst is Abel Reitsma (1987), docent aan het Friesland College. In deze Raadsperiode is hij nauw bij de CDA fractie betrokken als fractie ondersteuner.
 
De kandidatenlijst toont een evenwichtig beeld van spreiding van de kandidaten over de nieuwe gemeente, een goede verdeling van mannen en vrouwen en diverse leeftijdscategorieën.
1: Friso Douwstra, Leeuwarden
2: Fokelien van der Meulen-Diever, Grou
3: Sytse Brouwer, Stiens
4: Abel Reitsma, Leeuwarden
5: Aaltsje Meinderts, Wergea
6: Jannie Atsma, Stiens
7: Marisha van Huizen, Leeuwarden
8: Ans van den Berg, Leeuwarden
9: Symen Tamminga, Leeuwarden
10: Ayla Bosma, Leeuwarden
11: Auke Spijksma, Stiens
12: Lubbert Tilma , Stiens
13: Aizo Lijcklama à Nijeholt, Leeuwarden
14: Jelle van Gunst, Hilaard
15: Jan Keuning, Stiens
16: Jeanet Dijkema-Reinders, Bilgaard
17: Cees Vos, Stiens
18: Dirk Sierd de Vries, Leeuwarden
19: Paul van Berlo, Leeuwarden
20: Aukje Dijkstra-Boersma, Mantgum
21: Broer A. Roorda, Grou
22: Folkert Bruinsma, Warten
23: Thom Hofman, Leeuwarden
24: Henk Drewel, Westeinde
25: Agda Wachter-van Veen, Stiens
26: Cocky den Hollander, Goutum
27: Gea Dames, Zuiderburen
28: Yge Valk, Baard
29: Klaas Finnema, Warstins
30: Jacco de Boer, Leeuwarden

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.