587506108
15 juli 2019

De Raad neemt besluit over WMO

Afgelopen woensdag heeft de gemeenteraad een besluit genomen over een heel groot onderwerp. Het Uitvoeringsplan Herijking Ondersteuning WMO: ofwel, de zorg voor kwetsbare mensen in onze gemeente. Dit is ook de zorg die we raadsbreed steeds hebben gedeeld.

Dit voelt niet alleen als een enorme verantwoordelijkheid, dat is het ook. Het is een onderwerp dat vraagt om een zorgvuldige afweging. Op het voorstel dat nu voorlicht hebben wij als CDA fractie nog steeds een aantal zorgpunten. De zorg voor de vrijwilligers en mantelzorgers, de overbelasting van deze waardevolle mensen moeten we voorkomen. De zorg om het proces van de clienten en medewerkers die van de 2e naar de 1e lijn gaan: niemand mag tussen wal en schip vallen.

Daarnaast hebben we nog een aantal opmerkingen:

  • Begin met pilots in een wijk en dorp (dit sluit volledig aan bij het amendement van de PvdA) om te onderzoeken of deze nieuwe manier van werken het gewenste effect heeft.
  • Breng de tekorten op het sociaal domein deze collegeperiode terug.
  • En we roepen op om niet af te breken wat is opgebouwd in de wijken en dorpen: deze initiatieven zijn waardevol én dienen als voorbeeld voor de hele gemeente. Om die reden hebben wij het volgende amendement opgesteld om samen met andere partijen in de raad hier aandacht voor te vragen.

Verder dienen we de motie van de PvdA mee in over de bezuinigingen 2020. Financiële orde op zaken is van belang voor het CDA. En de motie met kwaliteitseisen van de PvdA, dit geeft sturing aan het plan. En we dienen de motie van D66 mee in over de vrijwilligers/beroepskrachten.

Vorige week zeiden we nog wat is het mooi dat de plannen tot stand zijn gekomen met de hele sector en met een groot draagvlak. En dat we er aan hechten deze manier van werken vast te houden.

Tot onze verassing en met zeer gemengde gevoelens heeft het CDA kennis genomen van de brief wisseling van de wethouder en de aanbieders. Vorige week gaf de wethouder nog aan dat het een prettig gesprek was geweest. Nu ontkennen de aanbieders dat niet, zij bedanken voor het ontvangst en de gedane voortellen van de wethouder.

De reactie per brief van de wethouder hierop heeft ons verbaasd omdat hieruit een heel ander beeld ontstaat en er een welles nietes spelletje lijkt te ontstaan. Had de wethouder niet gewoon opnieuw de aanbieders uit kunnen nodigen voor een gesprek om de verschillende opvattingen  te bespreken? Kan de wethouder daar op reageren? Het is het CDA in de proces vaker opgevallen dat wethouder en aanbieders miscommunicatie hebben. Dat is zorgelijk zeker op zo’n belangrijk dossier.

Het onderwerp waar we vanavond over beslissen verdient alle aandacht en zorgvuldigheid en deze communicatieperikelen hebben alleen maar gezorgd voor ruis en frustratie. Laten we ons focussen op het onderwerp waar het over moet gaan: de inwoners van onze mooie gemeente verdienen goede zorg, een veilige omgeving en vertrouwen in de toekomst. 

We wensen iedereen vanavond veel wijsheid toe.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.