18 juni 2020

Duidelijkere keuzes nodig in actieplan laaggeletterdheid

Het CDA vindt, samen met coalitieparij D66, laaggeletterdheid een belangrijk onderwerp. Afgelopen maand ontvingen wij een brief met daarin inzichten in de uitgangspunten voor het nieuw beleid Laaggeletterdheid in onze gemeente en het vervolgproces. De antwoorden in de brief, op het gebied van de doelstellingen ‘Verhoging bereik NT1, Preventie, Extra aandacht voor digitale vaardigheden en de Dienstverlening gemeente Leeuwarden’ vonden wij te summier. Onze fracties vinden het daarnaast belangrijk, wetende dat het geld en de mankracht dat beschikbaar is voor het aanpakken van laaggeletterdheid beperkt is, dat er duidelijke en heldere keuzes gemaakt worden in het nieuwe aanvalsplan. Daarom hebben onze fracties de volgende vragen;

  1. Kan het college aangeven wat de ambities op het gebied van laaggeletterdheid zijn?
  2. Wat gaat de gemeente doen om meer mensen te bereiken die in de doelgroep NT1 zitten?
  3. Wat gaat de gemeente doen om een doorgaande leerlijn (0-18) te creëren?
  4. Hoe gaat de gemeente de extra aandacht voor digitale vaardigheden concreet invullen?
  5. Wat gaat de gemeente concreet doen om de dienstverlening bij de doelgroep laaggeletterden te verbeteren?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.