04 maart 2019

Een mooi succes zo vlak voor het reces

In 2016 heeft de Raad van Leeuwarden besloten om toeristenbelasting te heffen, als CDA waren wij destijds tegen dit besluit. We vonden het juist uniek om het niet te heffen, dit was een teken van gastvrijheid. Ook bleek dat na het invoeren veel ondernemers te maken kregen met extra kosten. Dit mocht niet baten, de meerderheid was namelijk voor het heffen van toeristenbelasting.

Uiteindelijk hebben wij als CDA het nog wel voor elkaar gekregen om er een doelbelasting van te maken. Dit houdt in dat alle inkomsten uit deze belasting weer terugvloeien naar de sector als investering.

Na het geweldige jaar 2018, waar de belasting voor het eerst werd geind, zouden we kijken waar we de inkomsten aan zouden besteden. De afspraak hierbij was wel dat het naar investeringen in het fysieke domein zou gaan, verbetering van bestaande infrastructuur. Dit vergroot immers het gebruikersplezier van toerist en bewoner.

Afgelopen maand kwam de wethouder met een voorstel om het te verdelen over verschillende sectoren binnen het toeristisch domein.

Het bedrag van bijna 300.000 euro zou gaan naar een zevental gebieden, waaronder marketing, meertaligheid en verduurzaming festivals. Nuttige investeringen die gedaan zijn in overleg met een ruime vertegenwoordiging van de branche maar ook onderwerpen die al geld krijgen vanuit de bestaande toerisme begroting.

De definitieve cijfers van de belasting zijn nog niet bekend en dus is de kans groot dat er nog meer geld vrij komt uit de heffing van toeristenbelasting, hiervan heeft het CDA middels een motie gezegd dat dit uitsluitend naar het fysieke domein moet. U kunt denken aan steigers, wandelpaden, fietspaden, bewegwijzering, bankjes, prullenbakken etc etc.

Een meerderheid van de Raad stemde in met het voorstel van ons raadslid Abel Reitsma, in zijn betoog noemde hij ook de betrouwbaarheid van de overheid. Je maakt een afspraak in 2016 en dus moet je je daar ook aan houden. Acht andere partijen dienden de motie mee in dus ook hieruit bleek dat veel partijen er net zo over dachten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.