09 maart 2019

Een nieuwe visie op culturele broedplaatsen

De afgelopen weken stond de nota Broedplaatsen op de agenda van de gemeenteraad. Na verschillende rondes te hebben georganiseerd met het werkveld en veel insprekers te hebben gehoord tijdens het Open Podium zal het nu officieel in behandeling worden genomen. Op woensdag 27 februari, kwam het onderwerp in het Politiek Podium aan de orde.

Wat is een Open Podium en een Politiek Podium
In een Open Podium mag iedereen (inwoners, ondernemers, organisaties, instellingen en overige belangstellenden) inspreken; raadsleden luisteren en kunnen vragen stellen aan de insprekers. Tijdens het Politiek Podium kunnen de fracties onderling met elkaar in gesprek/debat en eventueel het college vragen stellen.

Notitie Culturele Broedplaatsen
De gemeente heeft in de notitie ‘Broedplaatsen’ gesteld dat er in Leeuwarden behoefte is aan betaalbare maak-, presentatie- en podiumplekken. Gezien de bijdrage die culturele broedplaatsen leveren aan Legacy/Agenda 2028 onderzoekt de gemeente plekken die de potentie hebben zich te ontwikkelen tot een permanente broedplaats. Hiervoor is in de begroting  geen geld beschikbaar. De financiële paragraaf kan de raad in het voorjaar verwachten.

Wat vindt het CDA van de notitie
Het CDA vindt het goed dat er nu een bepaalde visie op papier staat zodat we met elkaar kunnen praten over de culturele broedplaatsen. Wij stellen dat er duidelijke kaders moeten worden gesteld. Voordat we hier een besluitvormende mening over formuleren moet eerst duidelijk inzichtelijk worden wat de kosten zijn.

In de notitie wordt Neushoorn aangemerkt als culturele hotspot. Gezien de financiële bijdrage van de gemeente aan Neushoorn vinden wij dat deze culturele hotspot zich nog meer moet gaan ontwikkelen tot centrum broedplaats. Met de nodige podiumcapaciteit en de binding met het onderwijs biedt Neushoorn voor het CDA de uitgelezen kans om zich tot centrum broedplaats verder te ontwikkelen.

Op voorhand zijn wij geen voorstander om de Westerkerk als structurele broedplaats aan te wijzen. Wij zijn van mening dat er binnen de stad voldoende podia zijn waar jong talent aan de bak kan. Daarnaast zijn niet alleen binnen de stadsgrenzen podia, ook de dorpen kennen podia zoals bijvoorbeeld Pakhuis Solo in Stiens. Het zou goed zijn dat de gemeente ook de dorpen in de verkenning van de mogelijkheden mee zou nemen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.