22 december 2022

Gemeente Leeuwarden reserveert €1.9 miljoen voor steun aan ondernemers en MKB

Bericht vanuit de fractie en wethouder 

Gemeente Leeuwarden reserveert €1.9 miljoen voor steun aan ondernemers en MKB.

Om het succes van morgen te garanderen is ingrijpen nu nodig. We stellen als Gemeente Leeuwarden vier lijnen voor:

→ Energieadvies op maat voor MKB door onze energiecoach. Het ondersteunen en ontzorgen van ondernemers bij verduurzaming. 

→ Innovatiefonds. Stimuleren van innovatie en werkgelegenheid, specifiek voor innovaties die een bijdrage leveren op gebied van de transities. 

→ Project Toekomstbestendig Ondernemen. Vergroten van kennis en stimuleren van samenwerking, voor én door ondernemers. 

→ Specifieke scholingstrajecten. Bijstandsgerechtigden omscholen naar sectoren in de energietransitie. 

Dit is aanvullend op landelijk en provinciaal beleid, ook vanuit die overheden zijn maatregelen getroffen. Dit zijn bewezen instrumenten en de voorgestelde lijnen komen voort uit de gesprekken die we hebben met vele ondernemers. We denken op deze manier met incidenteel geld structuurversterkende maatregelen te kunnen treffen voor de langere termijn. Het voorstel kon overigens rekenen op brede steun van de raad. Dit is het tweede pakket aan maatregelen nadat we eerst al maatregelen hebben getroffen voor onze inwoners. Hierin voorzien we inwoners met een inkomen t/m 150% van het bestaansminimum met een gestaffelde bijdrage. 

Daarover meer info hieronder 

https://www.leeuwarden.nl/nieuws/extra-geld-voor-energiekostenvergoedingen/

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.