08 september 2023

Gemeenteraad behandelt in de week van Lezen en Schrijven brief in begrijpelijke taal

Gemeenteraad behandelt in de week van Lezen en Schrijven brief in begrijpelijke taal
Hoe gaat het met de jeugdhulp?

Op 13 september staat jeugdhulp op de agenda van de gemeenteraad. Die datum valt in de week van Lezen en Schrijven (8-15 september 2023). Daarom geeft de gemeenteraad die avond extra aandacht aan begrijpelijke taal. De brief ‘Hoe gaat het met de jeugdhulp?’ is omgezet naar taalniveau B1. Daardoor kunnen ook mensen die moeite hebben met lezen en schrijven de brief lezen.


De gemeenteraad vraagt al enkele jaren meer aandacht voor laaggeletterdheid. Zo is er door toedoen van onder andere ons CDA raadslid, Jannie Atsma, vorig jaar bij de gemeente een ‘verbinder laaggeletterdheid’ gekomen. Zelf ook het goede voorbeeld geven, is dit jaar de gedachte van de raad. Daarom probeert de raad in de week van Lezen en Schrijven een keer het gemeentelijk en politiek taalgebruik en jargon voor iedereen begrijpelijk te maken.


Hoe gaat het met de jeugdhulp?
“De gemeenteraad heeft een brief van burgemeester en wethouders gekregen over de jeugdhulp. De wethouder voor de jeugdhulp maakt nieuwe plannen. Tegen het eind van het jaar neemt de gemeenteraad daar een besluit over. Daarom gaat de gemeenteraad alvast praten over de informatie uit de brief over de jeugdhulp.” Zo begint het voorstel van de griffie aan de raad om de brief van B&W over de jeugdhulp te behandelen. Ook mensen die moeite hebben met lezen en schrijven moeten zo’n collegebrief aan de raad kunnen begrijpen. Daarom heeft de griffie de brief herschreven op taalniveau B1. 
De volledige tekst van de brief is te lezen in het bestand Hoe gaat het met de jeugdhulp? op de website van de gemeenteraad:https://leeuwarden.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/5b0ed415-9839-49a8-bccf-0b267283152a?documentId=6519e5b9-13f0-496c-9b9c-8ca7bae2ac36 Bij de vergaderstukken is ook de oorspronkelijke versie van de brief te vinden.


De week van Lezen en Schrijven
Dit jaar begint de week van Lezen en Schrijven op Wereldalfabetiseringsdag vrijdag 8 september. Internationaal en nationaal wordt aandacht gevraagd voor laaggeletterdheid. In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen en schrijven. Het streven is dat iedereen mee kan doen: ook met het lezen en begrijpen van teksten en boodschappen van de overheid.
De gemeente Leeuwarden spant zich in om medewerkers en bestuur bewust te maken van het feit dat niet iedereen brieven en formulieren makkelijk kan lezen en begrijpen. Met behulp van ervaringsdeskundigen zijn al veel teksten herschreven naar B1-niveau. Ook de hulp van inwoners is welkom. In de week van Lezen en Schrijven wordt een brievenbus in de hal van het gemeentehuis geopend waar inwoners moeilijke brieven van de gemeente in kunnen doen die dan gericht worden verbeterd tot begrijpelijke taal.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.