18 december 2016

Gemeenteraadsverkiezingen 2017

Beste CDA leden,

Het is geen nieuws meer dat we in Leeuwarden, Leeuwarderadeel en Littenseradiel al in november van 2017 verkiezingen voor de Gemeenteraad hebben. Reden is de samenvoeging van Leeuwarderadeel, Leeuwarden en van een deel van de gemeente Littenseradeel tot één Gemeente.Deze verkiezingen moeten nu worden voorbereid en daarover gaat deze brief.

Kandidatenlijst
De besturen van deze afdelingen doen een beroep op u om u zelf of anderen schriftelijk aan te melden als kandidaat voor de CDA kandidatenlijst bij de voorzitter van de Vertrouwenscommissie Theo Boelens  (058 - 2802155). Met mensen die betrokken zijn op de samenleving, of daarin op of een of ander wijze actief zijn, komen wij graag in contact. Een vertrouwenscommissie zal met kandidaten een gesprek voeren. Geïnteresseerden kunnen zich bij de voorzitter van de commissie ([email protected]) melden tot 1 maart 2017. Voor meer informatie kunt u de profielschets onderaan deze pagina raadplegen.

Verkiezingsprogramma
Voor het opstellen van het verkiezingsprogramma is ook een aparte commissie ingesteld.Uw suggesties en die van organisaties zijn meer dan welkom. Graag inzenden voor 1 maartnaar de voorzitter van deze sommissie Berend Kamphuis ([email protected]).

Werving en PR
Na de zomer hebben we veel vrijwilligers nodig voor diverse activiteiten. Uw inzet is hard nodig en hiervoor kunt u zich aanmelden bij de voorzitter van het Campagneteam:
Taco Jan Osinga. 
Email: [email protected]
Telefoon: 06 27154787

“Campagne voeren” vraagt energie van mensen en kost geld (folders, affiches, programma bijeenkomsten). U kunt het CDA ook steunen door een bijzondere bijdrage te storten in het Verkiezingsfonds. Deze bijdrage kan worden overgemaakt naar:
CDA Vereniging Leeuwarden, 
o.v.v. Verkiezingsfonds 2017, 
Rabobank nr. NL03 RABO 0111 4812 28

Rekenend op uw medewerking,
Met vriendelijke groet ,

Theo Joosten,
voorzitter CDA Leeuwarden

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.