02 oktober 2017

Goed bezig in Goutum

Rondje gemeente Leeuwarden
Op social media zal het jullie niet ontgaan zijn: wethouder Friso Douwstra is bezig met een grote ronde door de gemeente.

Het is wel gezellig natuurlijk, maar zeker niet alleen voor de gezelligheid. Kennismaken is belangrijk maar er kunnen ook zaken worden gedaan!

Waar kan de gemeente een rol van betekenis spelen? Wat willen de mensen zelf? Zijn er projecten of initiatieven die gesteund moeten worden?

Het is goed om te horen waar de mogelijkheden liggen, of de knelpunten. De gemeente probeert zo op de hoogte te blijven van allerlei zaken die spelen, die informatie haal je immers niet op
in het Stadhuis of in de Raadzaal.

Afgelopen week was Friso in Goutum en ook hier zijn veel zaken besproken. Er was een evenement rondom de ingebruikname van de nieuwe vis-aanlegsteiger en er werden bepaalde zaken bekendgemaakt die de samenwerking tussen Goutum en omliggende wijken/dorpen laat zien. Prachtig! Andere voorbeelden van initiatieven zijn…

* ... dat Zuiderburen zich gemeld heeft om met Goutum een hardlooproute te gaan ontwikkelen. Onderdeel hiervan worden een aantal fitnesspleinen in Zuiderburen, Goutum en Zuidlanden. Dit sluit goed aan bij een wens in het dorp, wat ook als project genoemd is in het Water- en Landschapsplan;
* ... er een stap is gezet in het realiseren van een openbaar watertappunt bij de school. Dit tappunt moet in mei'18, tijdens de 'Week van ons water' in gebruik worden genomen. We zijn aan het kijken hoe we de plaatsing van dit tappunt kunnen koppelen aan een lesprogramma op de Wiardaskoalle over drinkwaterproductie, afvalwaterinzameling en waterzuivering. Hierbij proberen we aansluiting te vinden bij het Fries Bestuursakkoord Water.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.