08 mei 2019

Goede vrijdag

Goede vrijdag, 19 april 2019, is een dag die al weer achter ons ligt. Voor veel mensen een vrije dag en een dag voor vertier voor het hele gezin. Ik beleef Goede Vrijdag op een bepaalde manier die ik graag wil delen.

Deze specifieke dag maakt altijd erg veel indruk op mij. Het voelt als een dag van rouw. We gedenken het lijden en sterven van Jezus Christus. Naar katholiek gebruik lopen we 's middags om 15.00 uur de Kruisweg in onze Sint Martinuskerk langs de 14 staties. Deze staties beelden de lijdensweg uit die Christus is gelopen op weg naar Golgotha, waar hij werd gekruisigd. Bij elke statie is een tekst waarin wordt verwoord wat er verbeeld is. Na de laatste, 14e statie, wordt het stil totdat we in de Paaswake vieren, dat Hij is opgestaan!

Tekst bij deze 14e statie:

Met liefde en zorg wordt Hij omringd door hen die hem het meest nabij zijn.

Ze balsemen zijn lichaam met mirre, wat hij als pasgeborene ontving als geschenk.

Hij wordt in doeken gewikkeld, zoals ook gebeurde na zijn geboorte in die stal te Bethlehem.

Zijn dierbaren beseffen, het is voorbij. Hij is er niet meer.

Ze plaatsen een grote, zware steen voor het graf, alsof ze definitief een punt zetten achter dit bewogen leven.

Het wordt doodstil.

God, die wij de Eeuwige noemen,

We bidden voor allen die hun geliefde omringen, Naast hen blijven tot over de dood heen, Hen koesteren en eren.

Help ons te beseffen dat de dood het einde niet is, Dat de steen wordt weggerold, Dat het licht zich altijd weer een weg baant door alle duisternis.

In dat vertrouwen, met dat verlangen vervolgen wij nu onze eigen levensweg.

AMEN

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.