09 mei 2017

Groen licht voor veilige fietsroute Leechlân

Het CDA Leeuwarden is ontzettend blij te melden dat er na een intensieve lobby, en een goede samenwerking met de Provinciale Staten, nu groen licht is voor de aanleg van fietspad Leechlân fase 2. Hiermee wordt een veilige fietsroute gerealiseerd tussen Grou, Warten en Wergea. Vanuit Gespreide Verantwoordelijkheid geloven we in initiatief van onderop en zijn we verheugd met dit fietspad daaraan een steentje te kunnen bijdragen.


De gemeente Leeuwarden is meer dan alleen de stad. Met name na de gemeentelijke fusie met Boarnsterhim zijn er veel dorpen aan de zuidkant van de gemeente bij gekomen. Tussen deze dorpen is langs het Leechlân geen goede en veilige fietsverbinding. Al jaren is dit de dorpen een doorn in het oog en vanuit die energie ontstond in 2001 de Werkgroep Fietspad Leechlân. Deze werkgroep bestond uit omwonenden en Pleatslik Belang Wergea, Grou en Dorpsbelangen Warten. Het doel: een veilige fietsroute tussen de dorpen van voormalig Boarnsterhim. Fase 1 werd in samenwerking tussen werkgroep, gemeente en provincie in 2016 gerealiseerd.


Vanuit het CDA hebben wij dit initiatief altijd ondersteund en we zijn dan ook bijzonder ingenomen dat de provincie nu ook voor fase 2 de noodzakelijke middelen beschikbaar stelt. Dat was niet mogelijk geweest zonder het actieve lobbywerk van onze collega’s in de Statenfractie, wethouder Friso Douwstra en portefeuillehouders Aaltsje Meinderts en Marisha van Huizen. Ook niet onvermeld mag de rol van fractielid Fokelien van der Meulen blijven. Jaren zette zij zich, samen met Matty Kloosterman en de verschillende dorpsbelangen, in voor het fietspad als lid van de werkgroep. Sinds januari van dit jaar heeft ze, als lid van onze fractie, dit onderwerp bovenaan de agenda weten te houden.
Voor het CDA zijn initiatieven van onderop erg belangrijk. Wij baseren dit op ons beginsel ‘Gespreide Verantwoordelijkheid’. Waar de mensen zelf Het Goede Leven vorm willen geven moet de overheid zoveel mogelijk faciliterend handelen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.