31 mei 2022

Het coalitieprogramma

Na de campagne, de verkiezing, de informatie-ronde én de onderhandelingen zijn we vandaag eindelijk tot de presentatie gekomen van het nieuwe coalitie programma. Dit document zal het kompas zijn van het nieuwe college. 

De titel luidt ‘Nu investeren in de toekomst’, dat kunnen we ook echt doen doordat we meer financiële armslag hebben. Zowel structureel als incidenteel zijn er meer mogelijkheden. 
Een groot deel van het beschikbare geld zetten we weg in drie fondsen, dit om twee redenen; zo kunnen we makkelijker grotere projecten doen met co-financiering en daarnaast is er dan inspraak van de raad om invulling te geven aan deze gelden. Stedelijke vernieuwing, klimaat en energie en Maatschappelijke investeringen zijn de drie fondsen. 

Aan de onderhandelingstafel zaten namens onze partij Jannie Atsma, Fokelien van der Meulen en Abel Reitsma. Het was een intensief traject met veel informatie waarbij we natuurlijk het christendemocratische gedachtegoed voorop stelden. Er zitten veel elementen in uit ons verkiezingsprogramma en daar zijn we trots op. 

Enkele hoogtepunten zijn;

- Blijven verkennen van aquathermie en geothermie.
- Meer inzetten op energiecooperaties
- We breiden de capaciteit van energiecoaches uit
- Vergroening Binnenstad
- Subsidies voor isolatie woningen
- Huisbezoek van ambtenaar om menselijke maat in dienstverlening weer voorop te stellen
- Uitbreiding IKC en de steunstructuren 
- Verrekening OZB tarief op maatschappelijk vastgoed
- Bestrijding invasieve soorten 
- Uitbreiding capaciteit handhaving 
- Aanpak ondermijning
- Beheer en onderhoud van kapitaalgoederen
- Financiering voor Wetsus
- Structureel financieren dBieb en Harmonie
- Verstevigen academisch klimaat 
- Aanpak laaggeletterdheid

Hieronder vindt u het volledige akkoord!

Lijsttrekker Abel Reitsma is naar voren worden geschoven als kandidaat-wethouder, hij zal binnen enkele weken worden benoemd. Voor vragen of verduidelijking kunt u altijd contact opnemen met fractie. 

Tot snel! 
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.