23 december 2021

Het is stil op de terrassen

Het is (te) stil in de gemeente Leeuwarden. Restaurants, cafés en terrassen zijn leeg. Lukt het de horeca de komende jaren om verloren omzet terug te verdienen?

Namens de CDA-fractie kon ik (Ans van den Berg) in de laatste raadsvergadering van 2021 een motie voor een onderzoek terrassenbeleid mee indienen. Het college heeft daarin opdracht gekregen om te kijken of de eisen voor de terrassen moderner kunnen (meubilair, parasols etc.). Onderzocht wordt of het aanvragen van vergunningen – soepeler, simpeler en sneller kan. En in welke situaties eventueel vergunningsvrij gewerkt kan worden. Dat is vast niet eenvoudig. Ook andere belangen wegen mee. Zoals veiligheid (hulpdiensten), toegankelijkheid (minder validen), beeldkwaliteit en evenementen. De raad verwacht de uitkomsten van dit onderzoek voor 1 oktober 2022. De motie werd gesteund door alle fracties. Hopelijk beschouwt de horeca deze steun voor de motie als een lichtpuntje in deze barre coronatijden.

Verder kijkt het college naar de tijdelijke maatregelen rond terrassen voor 2022. Zij doen dit samen met belanghebbenden: winkeliers, horecaondernemers, organisatoren van evenementen, de werkgroep toegankelijkheid. De openbare ruimte is schaars en dat vergt veel overleg. Eind januari hoort de raad hier meer over. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.