20 april 2020

Het Vliet moet veilig en leefbaar

Een wijk waar onveiligheid heerst, waar geluidoverlast is en waar tal van andere problemen heersen doet afbreuk aan het woongenot; het kan een wijk zelfs onleefbaar maken. Daarom zouden ook eerst deze zaken aangepakt moeten worden eer er weer met genot gewoond kan worden.

Onze grondhouding is positief. Wij willen steun uitspreken voor het plan van het college. Dit wil niet zeggen dat het plan volmaakt is, zo hebben wij bijvoorbeeld onze twijfels over de budgetten die voor het PvA vrijgemaakt worden en over de handhaving.

Wat de handhaving betreft: dit is volgens het CDA een zeer belangrijk middel om de veiligheid te vergroten. We zien dan ook graag handhavers in de orde van politie en justitie in plaats van buurtcoaches en dergelijke. We gaan er vanuit dat het college hier meer op in gaat zetten dan in het PvA is opgeschreven. Lik op stuk zou wat het CDA betreft noodzaak moeten zijn.

Wij staan bovendien positief tegenover de mogelijkheid tot het inzetten (initiatief nemen tot) van de Wet maatregelen grootstedelijk problematiek. Echter is het nu te prematuur om daartoe over te gaan. Wij willen het eerste jaar aanzien of de aanpak van het college gaat werken. Met andere woorden we willen deze optie open houden. Dit is overigens ook hoe de wet het ons voorschrijft, eerst alles proberen eer je een beroep kunt doen op deze wet.

Wij hebben zelf zeer goede ervaringen met de kennis, kunde, ervaring en gesprekken met de Stichting Vietvaardig. Wij gaan er dan ook vanuit dat het college deze stichting meeneemt in al haar verdere besluiten. De oplossingen die de wijk nodig heeft kunnen het beste uit de wijk zelf gehaald worden. De betrokken burgers zijn essentieel voor een duurzame oplossing.

Wat betreft het grote aantal huizen die in bezit zijn van zogenaamde ‘pandjesbazen’ het volgende. Wij geloven ook hier sterk in handhaving van landelijke- en onze eigen regels m.b.t. huur en onderverhuur. Zaken die hier ook aan bijdragen is het voorstel (zoals beschreven in het PvA) tot verhuurdersvergunning of het aanpassen van het bestemmingsplan. Allen met tot doel dat er minder (te) kleine huurappartementen komen in Het Vliet.

Concluderend, het CDA is in positief over het voorliggende PvA. Het biedt zeker kansen om de wijk leefbaarder, veiliger en gezinsvriendelijker te maken. Het heeft echter wel evaluatie nodig. Wanneer na een jaar blijkt dat de wijk op deze onderdelen niet verbeterd is dan móét gekeken worden naar: budget en opschaling (naar bijvoorbeeld Wet MGSP).

Sytse Brouwer, fractievoorzitter CDA Leeuwarden

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.