02 februari 2021

Lachgas verboden in APV gemeente Leeuwarden

In de raadzaal, op de straat en in de media is het CDA altijd duidelijk geweest; geen lachgas in de straten van onze gemeente. Samen met de VVD strijden we hier al een tijd voor en afgelopen woensdag hebben we de eerste stap gezet. Op festivals was het al verboden door het college maar nu is het ook in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) opgenomen. De APV is een gemeentelijke, dus lokale, wetgeving. 

De politie heeft nu duidelijke handvatten om op te treden en daar zijn ze blij mee. Het onderwerp heeft meerdere kanten die belicht dienen te worden; de gezondheid van onze jongeren maar natuurlijk ook de openbare overlast. 

Jongeren moeten we in onze ogen behoeden voor deze gevaren, de gevolgen en consequenties worden niet altijd overzien. Dat is soms ook logisch gezien de jonge leeftijd van de gebruikers. Andere partijen pleiten voor vrijheid, minder regels en verantwoordelijkheid van de gebruiker. Dat vinden wij te slap maar ook niet haalbaar. In hoeverre kan een tiener altijd verantwoordelijk zijn voor de gemaakte keuzes als het inzien van consequenties nog niet is ontwikkeld? De cijfers spreken voor zich en VNN, ziekenhuizen en Trimbos luidden al enige tijd de noodklok. Meer verslavingen, een toename van verkeersongevallen en een hogere mate van gebruik met zelfs dwarslaesies als gevolg.

Dan de overlast, auto’s die met lachgas-tanks door de stad rijden en verkopen aan de deur. Of het gebruik van lachgas op straat van grote groepen jongeren. Met name bewoners in de binnenstad hebben hier last van en dus ziet de politie logischerwijs een toename in het aantal meldingen. 

De volgende stap is de voorlichting en preventie, ook dit moeten we stimuleren. Uiteindelijk zou het mooi zijn als dit geheel wordt gecomplementeerd met landelijke wetgeving. Onze woordvoerder Abel Reitsma heeft contact met de landelijke CDA fractie om dit blijvend onder de aandacht te brengen. Kortom; lokaal én landelijk heeft dit onderwerp onze aandacht en zetten we ons in voor een verbod. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.