17 juni 2019

Meer groen voor Unia in de Zuidlanden

Het stedenbouwkundig plan Unia in de Zuidlanden lag vanavond ter besluitvorming voor in de raad. Het plan stuitte in eerste instantie op weerstand bij de bewoners en is mede op aandringen van het CDA teruggenomen. Er is met verschillende wijken en het wijkpanel geïnventariseerd welke wensen en bedenkingen er waren en die (soms tegenstrijdige) wensen zijn op belangrijke punten aangepast in het huidige plan.
Toch was er nog een pijnpunt bij de naastgelegen arkbewoners en straten rond Unia wat betreft de afstand van het nieuwe plan. Het liefst zagen zij het hele plan niet gebouwd!
Niet bouwen was voor het CDA geen optie gezien de volkshuisvestinsopgave en ook financieel gezien.
Daarom hebben we samen met PvdA, d66, Groen Links en CU een motie ingediend om een buffer tussen bebouwing en nieuwbouw in te voegen, ingevuld door groen, + de bouwhoogte van de dichtstbijzijnde huizen te verlagen.
De motie en het voorstel zijn aangenomen met 24 stemmen voor en 10 tegen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.