11 mei 2023

Motie Liefdewerk Oud Papier

Gisteravond kregen wij alle handen de lucht in voor onze motie Liefdewerk Oud Papier.
In deze motie vragen wij om een onderzoek van het college naar de oud papier inkomsten van maatschappelijke organisaties.
Door invoering van de JA sticker zou het kunnen zijn dat de organisaties die oud papier ophalen, bijvoorbeeld korpsen, voetbalverenigingen, kaatsverenigingen of koren minder oud papier langs de weg kunnen ophalen. En daarmee dus minder inkomsten zouden krijgen.
Wij vragen het college hier gedegen onderzoek naar te doen. Zijn er minder inkomsten en kunnen we dit op een andere manier oplossen? Wij vragen ons bijvoorbeeld af of deze organisaties een andere maatschappelijke tegenprestatie kunnen leveren voor deze inkomsten.
Ook vragen we aandacht voor de organisaties die deze inkomsten ook zouden willen maar geen oud papier ophalen, omdat dit bijvoorbeeld al vergeven is. Wij zouden graag een eerlijk en open speelveld willen waarbij al deze organisaties mee kunnen doen.
Lees hieronder onze motie: 

Motie Liefdewerk Oud Papier

De raad van de gemeente Leeuwarden
in vergadering bijeen op 12 april 2023


Overwegende dat:
-    De opbrengst van het ophalen van oud papier een belangrijke inkomstenbron is voor een deel van de maatschappelijke organisaties, zoals korpsen, sportclubs en andere verenigingen in de dorpen en wijken van onze gemeente Leeuwarden.
-    Door de invoering van de Ja sticker er minder papier bij de huishoudens door de brievenbussen zal komen en dat ook zal betekenen dat er minder oud papier aan de kant van de weg zal staan. 
-    Dit invloed zal hebben op de inkomsten van het deel van de maatschappelijke organisaties die oud papier mogen inzamelen en de opbrengsten van dit oud papier gebruiken om hun activiteiten mede te betalen.
-    Wij achter het doel staan van de mindering van papier maar ons zorgen maken over het effect hiervan op de hierboven genoemde organisaties.
-    Het huidige systeem van het generen van inkomsten door de oud papier inzameling niet voor alle maatschappelijke organisaties toegankelijk is.

Van mening dat:
-    Maatschappelijke voorzieningen en verenigingen in onder meer de sport en de cultuur een onmisbare maatschappelijke rol vervullen.
-    Het onwenselijk is wanneer deze organisaties nog meer onder druk komen te staan. Het zijn al lastige tijden voor deze belangrijke pijlers in de samenleving: het is reeds lastiger om aan vrijwilligers te komen, de energiekosten zijn gestegen en door de inflatie zijn de kosten voor de organisaties alleen maar toegenomen.
-    Voorkomen moet worden dat deze organisaties hun mooie dingen in de gemeenschap niet of minder kunnen uitvoeren.
-    Alle maatschappelijke organisaties, die dat zouden willen, een mogelijkheid moeten hebben om op dergelijke wijze extra inkomsten te kunnen genereren.

Constaterende dat:
-    Het voorgenomen besluit van het College om over te gaan op de invoering van de Ja sticker invloed zal hebben op de inkomsten van deze maatschappelijke verenigingen en wij ons hier zorgen over maken.

Besluit:
Het college te verzoeken om:
-    In kaart te brengen welke maatschappelijke organisaties en vrijwilligers het oud papier inzamelen en wat de opbrengsten hiervan zijn voor deze organisaties in onze gemeente.
-    Te onderzoeken hoe gemeenten die al een Ja sticker hebben ingevoerd omgaan met het effect op de maatschappelijke organisaties die het oud papier inzamelen en hoe zij het effect op deze organisaties hebben opgelost.
-    Te onderzoeken of er een andere manier is om het verlies van de oud papier inkomsten te compenseren. Wij vragen ons bijvoorbeeld af of er een andere tegenprestatie met een maatschappelijk belang mogelijk is vanuit de organisaties waardoor zij ipv het ophalen van oud papier iets anders kunnen doen om alsnog aan de inkomsten te kunnen komen.
-    Hierbij rekening te houden met maatschappelijke organisaties die geen oud papier inzamelen maar wellicht ook via diensten extra inkomsten willen genereren. 
-    In dit onderzoek de scope niet alleen te beperken tot de werkzaamheden binnen het afvalbeleid en financiering via de afvalstoffenheffing.
-    De uitkomsten van het onderzoek voor de zomer van 2023 met ons te delen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Wieke Goudzwaard, CDA

Wim Spoelman, Groen Links

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.