22 maart 2023

Nieuws uit de raad 22 maart 2023

NIEUWS UIT DE RAAD
Op woensdag 22 maart heeft het CDA zich in de raad uitgesproken vóór de concept-huisvestingsverordening. De komende maanden mogen onze inwoners hier hun mening over geven en rond de zomer zal het weer terugkomen in de raad. De Huisvestingswet 2014 geeft de gemeente de mogelijkheid om via een huisvestingsverordening in te grijpen in de samenstelling van de bestaande woningvoorraad en in de toewijzing van sociale huurwoningen.
Minister Hugo de Jonge wil bouwen voor heel Nederland: op dit moment is er een tekort aan passende woningen voor bijvoorbeeld ouderen, starters en gezinnen. Iedereen in onze omgeving kent vast wel iemand die op zoek is naar passende woonruimte die er niet altijd is. Dat zijn allemaal mensen die cruciaal zijn om onze gemeenschappen levendig en vitaal te houden; de ene doelgroep kan niet zonder de ander. We hopen met de Huisvestingsverordening en de wet Goed Verhuurderschap die straks wordt ingevoerd instrumenten in handen te hebben om de problematiek te bestrijden. Vandaag, woensdag 22 maart, konden we in een landelijk dagblad lezen dat minister Hugo de Jonge voorstelt dat de gemeenten straks wijken mogen aanwijzen waar geen tijdelijke huurcontracten mogen worden aangeboden. Daardoor moet de doorstroming in kwetsbare wijken minder hoog worden. In Leeuwarden zijn ook veel particuliere tijdelijke huurcontracten; in kwetsbare wijken kan dit leiden tot leefbaarheidsproblematiek. Dit voorstel ligt nu ter consultatie.
Eén van de onderdelen in de concept-huisvestingsverordening is het Tweede Woningbezit in Grou. Over dit onderwerp hebben wij in augustus 2020 schriftelijke vragen gesteld aan het college. Mede daardoor komt dit onderwerp als geïntegreerd onderdeel in de nieuwe huisvestingsverordening. Wij blijven het jammer vinden dat het niet de geschreven heldere taal is die bijvoorbeeld een gemeente Veerle heeft gebruikt. Wij kunnen stellen dat er sinds die tijd niet veel is veranderd; de problemen zijn gebleven en groter geworden. In Grou zijn veel woningen die leegstaan en alleen worden gebruikt in het seizoen. Zonde! Zoveel mensen zijn op zoek naar een woning, dit zou niet mogen. We hopen dat dit een middel is om het een halt toe te roepen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.