24 april 2016

Nieuwsbrief april

Voorwoord

April was de maand van de tussentijdse evaluatie in de gemeenteraad. We zijn halverwege de collegeperiode, tijd voor het opmaken van de balans en om koers te zetten voor de komende jaren. Een proces waarin wij als CDA fractie de plannen van het college zullen prioriteren maar waar wij ook onze eigen initiatieven kenbaar zullen maken. In de loop van mei en begin juni zullen we onze adviezen inbrengen.

Gisteren was een bijzondere extra raadsavond. Met een voorstem stemde de CDA fractie in met het herindelingsadvies dat er voor zorgt dat de gemeente Leeuwarden samengevoegd wordt met de gemeente Leeuwarderadeel en een deel van Littenseradeel. CDA stemde voor deze herindeling per 1-1-2018 maar vroeg wel aandacht voor de eigenheid van wijken en dorpen en de waakzaamheid voor een niet te grote afstand tussen inwoners en de gemeente. 

Ik rond af. Ik wens u heel goede dagen in de meivakantie, met Hemelvaart, Pinksteren, Koningsdag, dodenherdenking en Bevrijdingsdag.

Friso Douwstra

Fractievoorzitter CDA Leeuwarden

 

 

MTR

Dit is geen wiskundige formule, wel een afkorting in het politieke taalgebruik voor Midterm review. In gewoon Nederlands: de stand van zaken halverwege de zittingsperiode van de Gemeenteraad. De laatste tijd wordt veel geschreven en gesproken over tweedelingen in de samenleving:rijk – arm; hoog–en laagopgeleiden; jong – oud, autochtoon – niet autochtoon. 

Het is aannemelijk ervan uit te gaan dat niemand een tweedeling wil bevorderen, of van harte onderschrijft. Dat wil niet zeggen dat alle verscheidenheid uit een samenleving moet worden gehaald. In een samenleving zijn diverse groeperingen, lagen, verbanden en onderscheiden voorkeuren aanwezig. Verscheidenheid is normaler dan gelijkheid.

Niet normaal is dat die verscheidenheid leidt tot kloven in de samenleving, waardoor mensen elkaar niet meer verstaan. Een democratische samenleving werkt slechts op basis van gelijkwaardigheid van mensen, die op respectvolle wijze met elkaar omgaan. Daarbij hoort het nemen van meerderheidsbesluiten en het accepteren van en rekening houden met minderheden.

In het politieke debat en in publieke teksten begrijpelijk taal hanteren draagt bij aan het verstaan van elkaar; het gevoel te worden begrepen en te kunnen volgen waarover het gaat. 

Overigens was de CDA bijdrage aan het “MTR debat” zeer helder.

Theo Joosten

April 2016

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.