30 juni 2016

Nieuwsbrief juni

Beste CDA vrienden,

Juni ligt achter ons, en wat voor maand was dat!

De fractie had de maand juni uitgeroepen tot maand van de Zuidlanden. Onder leiding van Gea Dames zijn we in gesprek geweest met het wijkpanel, hebben we bezoek gebracht aan de scholen in de wijk en zijn we van deur naar deur geweest om bij de inwoners aan te bellen en om met hen in gesprek te gaan. Leerzame feedback en goede zichtbaarheid voor het CDA.

Na jarenlange arbeid is de eerste fase van het fietspad Leechlân in gebruik genomen. Onder andere onze eigen wethouder Thea Koster en ons fractielid Fokelien van der Meulen zijn daar nauw bij betrokken geweest. Een belangrijk punt voor het CDA; nu op naar fase twee waar wij de provincie en onze gedeputeerde Poepjes zullen benaderen om mee te helpen.

Ook tekende de Rijksuniversiteit Groningen Campus Fryslân de intentie om plek te gaan nemen in het beursgebouw waar nu nog de bibliotheek gehuisvest is. Weer een stap dichter bij een beter academisch klimaat in Leeuwarden en Fryslân.

Wethouder van der Molen gaf een terugkoppeling aan de raad over de zeer succesvolle aanpak van jeugdwerkloosheid. Tevens voert hij campagne tegen het verstoppen van onze Leeuwarder riolen. Weten hoe en waarom? Klik hier.

Dirk Sierd de Vries organiseerde een succesvolle avond over 'Jongeren en Alcohol'.

Als fractie hebben we tussentijdse balans (MTR) opgemaakt van deze collegeperiode en onze voorkeuren aangegeven bij de MTR behandeling in de raad. "Bezuinigingen liggen op schema, nieuw beleid en initiatief ook op schema, we willen belastingen niet verhogen, meer aandacht voor speelruimtebeleid, sport, verkeersveiligheid en talentontwikkeling.

Daarnaast geen extra geld voor nieuwe evenementen." Een korte samenvatting van onze bijdrage, voor de volledige inbreng. Hier klikken.

Nu staat de zomer voor de deur, een tijd om tot rust te komen en om op te laden voor het nieuwe seizoen. Uiteraard zijn we bereikbaar voor u als dat nodig is. Bel of mail ons gerust. Wij gaan eind augustus met elkaar om tafel om het laatste jaar van deze periode te plannen, de campagne zal rap dichterbij komen en daarbij hebben we ook uw kennis en inzet nodig. Ik nodig u bij deze van harte uit actief mee te doen.

Voor nu eerst een heel goede zomer.

Met vriendelijke groet namens de gehele fractie,

Friso Douwstra
Fractievoorzitter CDA Leeuwarden

Reces

Volksvertegenwoordigers gaan op reces in plaats van op vakantie. Ondanks de verschillende  termen denk ik dat er in de praktijk niet veel verschil in zit. Misschien met dit onderscheid dat volksvertegenwoordigers van reces kunnen worden terug geroepen. Dan moeten er echter wel zeer belangrijke zaken aan de orde zijn.

Net als u verdienen onze politici een paar weken vrije tijd. Als je wat meer van nabij ziet wat er allemaal van hen wordt gevraagd; dan is maar één conclusie mogelijk: dat is veel. Niet dat al hun inzet de gehele dag zichtbaar is; dat kan ook niet. De grote verscheidenheid aan onderwerpen, het doornemen van de stukken, overleg intern en met betrokkenen uit de samenleving is boeiend en intensief. Wethouders en gemeenteraadsleden hebben bijvoorbeeld elke maandagavond Gemeenteraad en elke donderdagavond fractie overleg.

Tijdens het aanstaande zomerreces mogen CDA wethouders en fractie terug kijken op een seizoen met mooie resultaten, waaronder: Universiteitscampus, nieuwe of aangepaste infrastructuur, goede inzet voor de dorpen en veel inspanningen om armoede en jeugdwerkloosheid aan te pakken.

Graag wens ik de CDA politici van Leeuwarden een tijd om uit te rusten en nieuwe energie te verzamelen voor het komende seizoen 2016/2017. Een periode die ongetwijfeld in het teken zal staan van de Gemeenteraadsverkiezingen van november 2017.

Theo Joosten
Voorzitter CDA Lwd

Jongeren zonder werk

Veel jongeren in onze gemeente hebben te horen gekregen of ze geslaagd waren voor hun eindexamen. Bij een kleine groep zit het herexamen eraan te komen. Bij veel jongeren kon de vlag uit. Tijd voor vakantie. Maar veel jongeren hebben nog een besluit te nemen: waar ga ik na de vakantie doorleren? Met daarbij de vraag: wat zou ik later willen gaan doen?

Niet elke jongere vindt na het afstuderen een baan. In de gemeente Leeuwarden is een redelijke groep jongeren aangewezen op de bijstand. Hen lukt het nog niet om een baan te vinden. Een groot deel daarvan heeft zelfs geen diploma. Voor die jongeren is het van geluk spreken als ze een werkgever vinden die ze wil aannemen. In heel wat gevallen lukt dat, maar de beste oplossing is toch dat ze terug naar school gaan om alsnog een diploma te halen.

In Fryslan werken de Friese gemeenten, het UWV en de onderwijsinstellingen samen om jongeren zonder werk weer op school of bij een werkgever te krijgen. Vorige week kon ik de resultaten met de gemeenteraad bespreken. En die resultaten zijn goed.

Tussen 2013 en 2015 slaagden we er in de provincie in om meer dan 2000 jongeren aan het werk of op school te krijgen. Voor onze gemeente gaat het om meer dan 160 jongeren via de provinciale aanpak. En in 2015 opgeteld om 133 jongeren die weer naar school gaan en 181 naar werk. Dat is bijna 100 extra jongeren die we konden helpen dan we zelf hadden ingeschat.

Landelijk kreeg Fryslan de tweede prijs voor de aanpak van jeugdwerkloosheid. De kern van het succes is volgens mij dat we naast de jongere ook de werkgever centraal stellen. We gaan uit van wat de werkgever nodig heeft en zoeken daar een jongere bij. We hebben afscheid genomen van ingewikkelde regelingen met veel papierwerk. Maar geven ondernemers een bijdrage in de kosten om een jongere in dient te nemen of op te leiden.

Maar het werk staat niet stil. Ook in 2016 zijn we druk bezig om de jeugdwerkloosheid tegen te gaan. Zo werkt collega Thea Koster aan het terugdringen van het aantal jongeren dat zonder diploma van school gaat. Ik zet in op de begeleiding van jongeren die naar het speciaal (voortgezet) onderwijs gaan. Dat is helaas een groep jongeren met een kans om tussen de wal en het schip te raken. Daarnaast is er een speciaal team beschikbaar om jongeren aan werk te helpen. Binnenkort komt er extra geld om ook met jonge statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning) aan de slag te gaan. Genoeg werk dus. Ook voor jongeren.

Met vriendelijke groet,
Harry van der Molen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.