30 september 2016

Nieuwsbrief september

Verkiezingen centraal

Het kan u haast niet zijn ontgaan: Harry van der Molen staat op een mooie achtste plaats op de CDA kandidatenlijst voor de Tweede Kamer. Ook op deze plaats: van harte proficiat; en zondermeer de moeite waard weer een Fries Kamerlid te hebben in het voorjaar van 2017.

En dat die verkiezingen hun schaduw vooruit werpen is niet alleen in de partij te merken. Zo gingen bijvoorbeeld de Algemene Beschouwingen over vele onderwerpen, maar nauwelijks over de Troonrede en de Miljoenennota.

Door de herindeling met Leeuwarderadeel hebben we ook in 2017 (november) Gemeenteraadsverkiezingen. Op het bestuurlijk vlak zijn al de nodige stappen gezet om per 1 januari 2018 één CDA afdeling te vormen.

* Er is een voorbereidingscommissie gevormd bestaande uit 2 bestuursleden van beide afdelingen, die de gezamenlijke onderwerpen voorbereidt.

* Er vinden gezamenlijke ledenvergaderingen plaats over gemeenschappelijke zaken.

* Uit beide afdelingen zullen leden zitting hebben in drie commissies:
- Vertrouwenscommissie
- Programmacommissie
- Campagneteam.

De planning is erop gericht voor de zomervakantie van 2017 de lijst en het programma gereed te hebben. Daarna kan de campagne losbarsten.

Kortom: genoeg te doen en veel kansen voor leden en belangstellenden inbreng te hebben en inzet te leveren.

Theo Joosten,

Voorzitter CDA Leeuwarden

Uitstapjes

Zoals jullie van ons gewend zijn trekken we er als fractie graag op uit om informatie op te halen. Zo hadden we vorige week een bezoek aan Lekkum om daar bij de bewoners te kijken wat er zoal speelt en waar ze mogelijkheden zien. Names de fractie is Aaltsje op bezoek geweest in de buurtgemeente Littensradiel en ook was er deze maand een werkbezoek gepland buiten de grenzen van onze gemeente en zelfs buiten Friesland; Maastricht. 

Net als Maastricht zal Leeuwarden straks over een 'eigen' universiteit beschikken. Als fractie wilden we meer informatie hebben over de mogelijkheden en de effecten van zo'n onderwijsinstelling in je stad. Die vraag hadden we neergelegd bij de universiteit van Maastricht en zij waren zeer bereid om ons hier meer over te vertellen. Van een introductie tot een rondleiding over de campus tot een presentatie van de financieel directeur, niks leek onmogelijk. Een prachtige dag vol informatie. 

Als fractie zijn we ons nog beter bewust van de mogelijkheden die de 'elfde faculteit' ons in Leeuwarden kan bieden. Betrek het bedrijfsleven, gebruik de aanwezige kennis, werk goed samen met de overheid en zorg voor een groot bereik zodat de gehele regio er bij betrokken raakt. Daarnaast moet je ook zorgen voor aantrekkelijke pull-factoren zodat afgestudeerden in Friesland blijven. 

Een mooie uitdaging voor het onderwijs en de politiek om dit voor elkaar te krijgen en in goede banen te leiden. 

Namens de fractie,

Abel Reitsma

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.