16 juni 2022

Raadsvergadering 15 juni 2022

RAADSVERGADERING 15 JUNI 2022

Wethouder Abel Reitsma geïnstalleerd
In de vergadering van de gemeenteraad op 15 juni is onze wethouder Abel Reitsma geïnstalleerd. Na de verkiezingen in maart 2022 mochten we, na de informatieronde, aanschuiven aan de onderhandelingstafel. Samen met de PvdA, GroenLinks en Gemeentebelangen hebben Abel Reitsma, Fokelien van der Meulen en Jannie Atsma een aantal intensieve weken achter de boeg. Maar het resultaat mag er zijn! We kijken tevreden terug op het proces en zijn trots op de behaalde resultaten waar we de komende raadsperiode mee aan de slag gaan.
Hieronder leest u wat toen nog lijsttrekker Abel Reitsma uitsprak in de raadszaal. Ook vindt u een link naar het coalitie-akkoord.

Wieke Wiersma, nieuwe fractievoorzitter
Na de installatie van Abel kwam er een plek vrij in de fractie die door Wieke Wiersma (42) uit Leeuwarden werd opgevuld. Wieke neemt hierbij de taak van fractievoorzitter op zich.

Anna Tjalsma
Naast Wieke werd ook de 21-jarige Anna Tjalsma geïnstalleerd als fractieassistent. Anna is student bestuurskunde, werkt in de horeca en is daarnaast actief binnen het CDJA; ze is onder andere voorzitter van CDJA Friesland.
Met Wieke Wiersma en Anna Tjalsma, is de fractie vanaf dit moment met Fokelien van der Meulen, Jannie Atsma en Tiny Hoedemaker, compleet. De fractie stelt zich binnenkort op de website aan u voor.

Wat stond er verder nog op de agenda van de raad
Een van der hamerstukken was de vaststelling bestemmingsplan ‘Leeuwarden- partieële herziening woningsplitsing en woonzorgfuncties’. Met dit besluit wordt voorkomen dat woningen ongereguleerd kunnen worden opgesplitst. Met name in de Binnenstad en in een wijk als de Vlietzone zijn er panden die, in strijd met het gemeentelijk woonbeleid, gesplitst worden in te kleine woningen. Woningen kunnen vanaf dit moment alleen nog gesplitst worden als er met aanvraag omgevingsvergunning kan worden aangetoond dat het plan in overeenstemming is met het gemeentelijk woonbeleid en een goede ruimtelijke ordening.
Hier heeft het CDA Leeuwarden zich de afgelopen jaren druk mee bezig gehouden. We zijn blij dat door onze inzet dit is gerealiseerd, in opstekker!
 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.