02 juni 2023

Raadsvergadering 31 mei 2023

Afgelopen woensdag was er weer een raadsvergadering. Het onderwerp van debat was ‘veiligheid’. Een breed thema waar de ideologieën van de verschillende partijen soms botsten.
Volop ruimte voor debat dus! 
De komende jaren krijgen onderstaande onderwerpen prioriteit

- aanpak overlast/straatintimidatie 
- ondermijnende criminaliteit 
- cybercrime 
- mensenhandel en prostitutie
- maatschappelijke onrust 
- voorkomen dat jongeren uit Leeuwarden Oost in de criminaliteit belanden 

Als CDA hadden we een heldere bijdrage over de gevaren van ondermijning en criminaliteit in onze gemeente. In onze bijdrage hebben wij aandacht gevraagd voor de integrale benadering bij het voorkomen van crimineel gedrag bij bijvoorbeeld jongeren. Wij geloven in preventie, samen met school, werk en sociaal werkers bijvoorbeeld. Maar ook door goed in beeld te hebben welke jongeren gevoelig kunnen zijn voor criminele invloeden. Preventie met gezag, zoals dat wordt genoemd.
Ook hebben wij ons gericht op de stevige aanpak van overlast in al haar vormen. 

Daarnaast hebben we met andere partijen een amendement ingediend om huiselijk geweld ook een prioriteit te laten zijn.  
Ook hebben we een motie over prostitutie gesteund. In deze motie vragen we om een inventariserend onderzoek (quickscan) naar illegale prostitutie van mensen uit eu landen in onze gemeente, waarbij we hopen een goed beeld te krijgen on wie het gaat en wat we kunnen doen om deze kwetsbare doelgroep uit de illegale prostitutie te houden.

Een andere motie over het onderwerp straatintimidatie hebben we niet gesteund. Wellicht opvallend want dat is een onderwerp waar we specifiek aandacht voor hebben gevraagd. Deze motie klopte inhoudelijk niet helemaal, juridisch was het niet haalbaar en ook de uitvoerbaarheid leek beperkt. Slachtoffers van straatintimidatie verdienen meer dan alleen een motie voor de bühne. In juni komt de minister met een voorstel om de straf op straatintimidatie wettelijk te borgen. Dat lijkt ons een beter plan! 

Veiligheid is een belangrijke waarde in onze gemeente. We hebben vertrouwen in de uitvoering om dit serieus op te pakken, die uitvoering ligt bij onze burgemeester Buma. Daar zullen we hem ook scherp op volgen. 

Namens de CDA fractie, 
Wieke Goudzwaard 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.