16 november 2022

Schriftelijke vragen CDA over de oud papierprijs gemeente Leeuwarden

 

Geacht College,

Op vrijdag 11 november 2022 stond er in de Leeuwarder Courant een artikel dat de papierprijs met 40 procent is gestegen. En dat de verenigingen die het oud papier inzamelen, niet de courante papierprijs ontvangen. lc.nl/friesland/leeuwarden/Oud-Papier-Ploeg-Westeinde-wil-een-hogere-vergoeding-Waarom-kunnen-we-niet-meeliften-op-de-hoge-papierprijs-28040597.html. 
De CDA fractie stelt daarom de volgende vragen aan het College van B&W: 

-    Heeft de wethouder kennisgenomen van het artikel in de LC van vrijdag 11 november 2022? 
-    In het artikel wordt de prijsstijging van papier genoemd en het feit dat de vereniging(en) die het oud papier inzamelen niet de courante papierprijs ontvangen. Klopt dit?
-    Het inzamelen van oud papier en de vergoeding die verenigingen hiervoor ontvangen zijn waardevol voor de wijken en dorpen van onze gemeente Leeuwarden, en hiermee leveren de verenigingen een belangrijke bijdrage aan deze dorpen en wijken. Ziet de wethouder kans om de vergoedingen voor het oud papier naar de huidige marktwaarde te brengen?
-    Zo ja, hoe is de wethouder dit voornemens te gaan doen?

Wij zouden graag op zo kort mogelijke termijn de antwoorden ontvangen, binnen de daarvoor geldende termijnen. 
Namens de CDA fractie
Wieke Goudzwaard
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.