08 maart 2019

Toepassing Social Impact Bond

Op woensdag 13 februari heeft de CDA fractie van de gemeente Leeuwarden deze motie van PvdA en VVD mee ingediend.

Graag vertel ik eerst even wat is een social impact bond is. Het is een financieringsmodel waarbij private investeerders meebetalen om een maatschappelijk vraagstuk op te lossen, dit stimuleert innovatie. Innovatie kan een van de oplossingen zijn om onze doelen te behalen binnen het sociaal domein.

Bij deze constructie ligt het risico bij de private financiers en de sociale ondernemers. De gemeente betaalt pas terug als het vooraf besproken resultaat is behaald.

Waarom sluit het SIB heel goed aan bij de CDA gedachte? Er is draagvlak en initiatief vanuit de Mienskip, vertrouwen in vakmanschap en het gaat om andere waarden dan geld.

Nu het concrete voorbeeld waar het in deze motie om gaat; het S team, S(choolTalent)-Team

Het S team bestaat uit een professioneel sociaal werker plus vrijwilligers die zelf nog een opleiding volgen in de sociale sector. Deze vrijwilligers (vaak oud leerlingen) zijn er voor om de jongeren weer op weg te helpen zodat ze zich weer kunnen focussen op de opleiding. Zo voorkom je schooluitval en ondervang je ook andere problematiek.

Op 3 scholen in Leeuwarden is het S-Team te vinden o.a. Friese Poort MBO Techniek en het Nordwin College MBO 1 & 2

Dit S-Team werkt al een aantal jaren op deze manier en behaalt goede resultaten. Een paar weken geleden heb ik contact opgenomen met het Nordwin College om te vragen naar hun bevindingen. Het S-Team is al helemaal verweven in de zorgstructuur van deze school. Door de laagdrempelige samenwerking worden studenten makkelijk bereikt en worden er resultaten gehaald.

De betrokken partijen in Leeuwarden bij SIB zijn: Het Oranje fonds, de Rabobank Foundation en het S-Team.

Het volgende filmpje, te vinden op Suksawat, is de moeite waard: Een jongere vertelt wat het S-Team hem gebracht heeft. Dat is tenslotte waar het om gaat; dat de zorg komt bij diegene die het zo nodig heeft. 

Door: Fokelien van der Meulen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.