08 september 2017

Verkiezingsprogramma 2018-2022

CDA Leeuwarden lanceert haar verkiezingsprogramma 'Dichtbij, voor elkaar' voor de herindelingsverkiezingen van 22 november aanstaande.

Het CDA gelooft in mensen: in hun wil om het goede te doen, hun wens om hun buurt, dorp en stad leefbaar en prettig te houden én te maken. In dit programma wil het CDA daarom duidelijk meer ruimte geven voor de eigen en unieke kenmerken van onze inwoners in de dorpen en wijken van de nieuwe gemeente.” Aldus lijsttrekker Friso Douwstra. 

Het CDA doet dat met een geweldige lijst aan kandidaten. Dertig mensen uit alle delen van de gemeente Littenseradeel, Leeuwarderadeel en Leeuwarden. Jong, oud, man en vrouw.  

Daar waar de samenleving vraagt om ruimte voor wijkendorpen en verenigingen moeten we die geven. Van het Mienskipsfonds tot meer invloed op cultuurbudgetten zijn daar goede voorbeelden van. De opbrengsten van het jaar 2018, Culturele Hoofdstad, moeten in 2019 en daarna merkbaar blijven. Op het gebied van jongeren, spelen en onderwijs zijn in dit programma initiatieven opgenomen die bijdragen aan de ontplooiing van kinderen; onze toekomst. Schoolzwemmen en speelstraten zijn daar voorbeelden van.

We willen de lokale lasten verlagen waar het kan. Aandacht hebben voor lokaal ondernemerschap en meer inzetten op kennis en innovatie. De samenwerking met het bedrijfsleven en de kennisinstellingen is daarin enorm belangrijk. Voor een gezonde economie geloven wij in lage lasten, goede bereikbaarheid en aanbod van goed geschoolde mensen. We willen als gemeente dé plek zijn waar mensen willen wonen, studenten willen studeren en ondernemers willen ondernemen.

Het CDA is een groene partij, niet alleen om haar kleur maar ook om de inhoud. Meer aandacht voor vergroening en onderhoud van de leefomgeving zijn een grote wens. De ingeslagen weg van verduurzaming van onze energiebehoefte mag verstevigd worden. In de verduurzaming en vergroening gaat de kennis van de agrarische ondernemers en een evenwichtige opbouw van het milieu hand in hand. We omarmen de gedachte van een circulaire economie en willen als gemeente daarin een proeftuin zijn. 

De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in de bereikbaarheid van de gemeente. Dat moeten we blijven doen. Voor een goed ondernemersklimaat, voor een betere leefbaarheid én versterkte bereikbaarheid stellen we een aantal specifieke doelen op. Veiligheid in het verkeer, aandacht voor fiets- en treinverkeer en het OV zijn daarin van belang. In de stad zien we o.a. de Van Harinxmabrug en het spoortraject Leeuwarden-Groningen als grote beïnvloeders op de bereikbaarheid, de veiligheid in het verkeer én de leefbaarheid van de omgeving. 

Voor mensen die zorg nodig hebben willen we als CDA altijd klaar staan! We zijn enorm dankbaar voor de vele professionals, vrijwilligers en mantelzorgers die in onze gemeente veel goed werk verrichten. Het eerlijke verhaal is ook dat we financieel enorme uitdagingen hebben in het sociale domein. Daarvoor zullen we op korte termijn een goede oplossing moeten vinden. 

Wilt u het hele programma lezen en meer weten over de exacte plannen? Kijk dan in de bijlage voor de volledige digitale versie. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.