07 oktober 2021

Verrommeling, irritatie en onveilige situaties door fietsparkeeroverlast.

Raadsleden Ans van den Berg (CDA) en Petra van der Sloot (VVD) stellen vragen aan het College van B&W over fietsparkeeroverlast in de binnenstad van Leeuwarden. Ze zien opvallend veel fietsen op plekken staan waar ze niet thuishoren. Niet alleen zorgt dit voor verrommeling, maar ook voor irritatie bij inwoners en het kan leiden tot onveilige situaties. Bewoners kunnen door de fietsen soms slecht in- en uit hun huis komen. Zijn de straten, stoepen en stegen geregeld slecht toegankelijk voor mensen met een visuele- of lichamelijke beperking. Of vormen verkeerd geparkeerde fietsen een belemmering voor hulpvoertuigen bij calamiteiten.

Zij constateren dat de klad is gekomen in het verwijderen van weesfietsen, fietswrakken en verkeerd gestalde fietsen. Deze fietsen worden voorzien van een sticker met een datum. Het is de bedoeling dat ze kort na het verstrijken daarvan worden opgehaald. Ze worden opgeslagen bij de Algemene Fiets en Afhandel Centrale (AFAC) als gevonden voorwerpen. Op verschillende plekken in de binnenstad waaronder de Speelmanstraat en de Kleine Hoogstraat blijven de fietsen staan. Bewoners treffen daar zelfs fietsen aan met op de stickers een datum van augustus 2021.

De raadsleden vragen zich af of er in de gemeente voldoende fietsrekken en stallingen aanwezig zijn. Ook roepen ze het college op om te zoeken naar mogelijkheden om de knelpunten rond de weesfietsen en het verkeerd stallen van fietsen op te lossen. Ze geven daarbij de tip om te eens kijken naar hoe het geregeld is in Apeldoorn. Daar geldt op drukke en onveilige plekken een fietsparkeerverbod. Daartegenover zijn er speciale overdekte fietsparkeer sorteervakken met daarnaast ook meer gratis bewaakte fietsstallingen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.