06 november 2018

CDA wil geen demonstratie bij intocht in Prinsentuin

De CDA fractie heeft de onderstaande brief verzonden naar het college naar aanleiding van een artikel in de Leeuwarder courant.

Geacht college,

In de Leeuwarder Courant van d.d. 6 november lezen wij een artikel over de aankondiging van de groep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) om te willen demonstreren in Leeuwarden. Alhoewel de vergunning hiervoor nog niet is aangevraagd (aldus artikel) geeft de actiegroep reeds aan te willen demonstreren op het zelfde punt waar de Goedheiligman ook aankomt, te weten de Prinsentuin. Het CDA acht dit zeer onwenselijk.

Het recht op demonstreren is een groot goed en ook KOZP moet van dit grondrecht gebruik kunnen maken. Het kan in de beleving van het CDA echter niet zo zijn dat het kinderfeest wordt verstoord door ongeregeldheden zoals we dat elders in het land hebben gezien bij een intocht. Het CDA is dan ook van mening dat deze demonstratie op een andere plek dan de Prinsentuin georganiseerd dient te worden.

Naar aanleiding van bovenstaande hebben we daarom de volgende vragen;
1. Is het college, net als het CDA, van mening dat de intocht van Sinterklaas in Leeuwarden sec een kinderfeest is en deze niet verstoord moet worden door demonstranten dan wel tegendemonstranten
2. Heeft het college inmiddels een aanvraag voor een demonstratie van KOZP ontvangen?
3. Verwacht het college ook ongeregeldheden en mogelijk zelfs gevaarlijke situaties wanneer KOZP in de Prinsentuin gaat demonstreren?
4. Heeft het college ook alternatieve locaties voor deze demonstratie in gedachten en wil zij deze bespreken met KOZP?

Graag ontvangen wij de antwoorden binnen de daarvoor afgesproken termijn. Liever nog zouden wij, gelet op de actualiteit, hier eerder over geïnformeerd willen worden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.