16 oktober 2019

Vuurwerk in de gemeente

Woensdag 16 oktober bespraken we in de Raad een aantal moties over vuurwerk. Het CDA Leeuwarden is er voor om vuurwerkvrijezones in de gemeente in te stellen. Dit bestaat bijvoorbeeld al rondom een aantal seniorencomplexen. Deze worden nu uitgebreid naar ook de kinderboerderijen (Leeuwarden en Stiens). Burgemeester Buma gaf echter ook aan dat de handhaafbaarheid van deze zones tot problemen zal leiden. De politie moet immers meer prioriteit geven aan ongeregeldheden en gevaarlijke situaties elders in de gemeente, daarom zijn wij ook niet voor een wildgroei van deze zones. 

Daarnaast zien wij ook in dat een groot gedeelte van onze inwoners vuurwerk mooi en leuk vinden. Wanneer er verantwoord met vuurwerk wordt omgegaan zorgt het voor veel mensen voor feestvreugde rondom Oud en Nieuw.

Er gebeuren daarnaast veel ongeregeldheden rondom vuurwerk. Dit heeft vooral te maken met te vroeg afsteken van vuurwerk en illegaal vuurwerk. Dat is reeds verboden. Daarom voelt het CDA Leeuwarden er ook niets voor om consumentenvuurwerk te verbieden. Dit zal deze problemen namelijk niet oplossen. Beslissingen van die aard en de kracht van vuurwerk zijn wat ons betreft voorbehouden aan de landelijke politiek. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.