24 januari 2019

WTC/Cambuur: De gemeente moet bruisen!

Het CDA juicht de ontwikkeling van het WTC gebied van harte toe. De stukken van het college kunnen wij steunen. Dat investeerders, winkeliers en onze voetbalclub willen investeren in deze stad toont aan dat gemeente Leeuwarden bruist. Deze bruisende ontwikkeling willen en moeten wij niet keren. Niet in de laatste plaats om de grote economische impuls voor de gemeente.

We hebben echter twee zorgen naar voren willen brengen. De eerste gaat over het feit dat er misschien te veel winkels zullen bestaan binnen de stadsgrenzen. Ons inziens hoeft dit geen bedreiging te vormen voor de winkels in het centrum, mits we ons houden aan de kaders zoals we die hebben vastgesteld in 2017. Namelijk dat er slechts bepaalde soorten winkels zijn toegestaan, er moet sprake zijn van een complementair aanbod. We moeten er, als vertegenwoordigers van deze gemeente, scherp op toezien deze voorwaarden niet te versoepelen.

De tweede zorg is annex aan de problemen in de buurt. Dit spitst zich toe op een paar onderdelen:

  • Parkeerdruk: Wij zijn van mening dat de wijk moet bepalen hoe het parkeer-regime moet zijn. De wethouder heeft dit toegezegd.
  • Lichtvervuiling: Wij steunen een motie waarin wordt opgeroepen een goed lichtplan te maken zodat er geen sprake is van hinder.
  • Geluidsoverlast: wij willen een afscheiding tussen de Schrijversbuurt en het WTC. We steunen ook 300.000 euro aan extra middelen voor geluidsbeperking.
  • Kruispunt Westeinde/Crystalic: wij willen dat dit kruispunt opnieuw bekeken wordt. Wanneer er toegenomen verkeersdrukte komt dan moet dat aangepakt worden.

Concluderend: het CDA is voor deze waardevolle toevoeging aan onze gemeente en voor waarborgen voor de buurt en winkeliers.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.