05 juni 2021

Zalen Schaaf wordt culturele hotspot

Wij hebben altijd getracht om het belang van de stad en de direct omwonenden voorop te stellen in dit dossier. In het voortraject, tijdens het debat en ook tijdens de besluitvorming kwam dit duidelijk naar voren. 

Het idee van Turfmarkt BV om Schaaf te herontwikkelen naar een toekomstbestendig multifunctioneel centrum sprak ons erg aan. Gedragen door de buurt, voorgedragen als beste optie door de onafhankelijke jury en passend in de wijk. Helaas was er geen meerderheid voor dit besluit en dan heb je twee opties; je verliest of je haalt er nog uit wat erin zit. 

Dat laatst hebben wij gedaan, afgelopen maandag in de fractie besproken maar pas op het laatste moment woensdagavond besloten. Wij hebben het amendement van Plan Agora toch gesteund, een culturele hotspot en tevens ontmoetingsplek . De andere optie was een theater en podium met veel overlast met een wankele financiële paragraaf in het plan en een twijfelachtig economisch rapport en dat was voor ons geen optie. Dat laatste plan leek op een meerderheid af te stevenen, dit konden wij afwenden door een andere keuze te maken. 

De koers werd dus radicaal anders maar altijd met het belang om het huidige culturele aanbod, zoals bijvoorbeeld Harmonie en Neushoorn, gezond te houden en de wensen van de buurt mee te nemen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.