15 juli 2019

Zomerreces, even niet vergaderen..

De laatste weken voor het reces van de gemeenteraad zijn altijd druk met een overvolle politieke agenda. Ik heb o.a. cultuur in portefeuille en op maandag 8 juli werd er in de raad gediscussieerd over Brûsplak CT48, deze afkorting staat voor Cornelis Trooststraat 48 in Leeuwarden.  Wij waren, ondanks dat we het jammer vonden dat dit onderwerp nu op de agenda stond, en niet als onderdeel van de nieuwe totale cultuurvisie werd behandeld, voor! Brûsplak is het Friese woord voor broedplaats. CT48 is een unieke plek voor kunst, cultuur, educatie en staat dan ook midden in de wijk. Het heeft haar bestaansrecht de afgelopen jaren bewezen en heeft recht op een wind- en waterdicht pand. Wij benadrukken dat met Brûsplak CT48 er nu voldoende broedplaatsen zijn die door de gemeente gefinancierd worden en laten overige initiatieven graag over aan de particuliere markt.

Woensdag stonden de Jaarstukken 2018 en de WMO centraal. De Jaarstukken geven een terugblik over de financiën van het afgelopen jaar. Samen met D66 hebben we een motie ingediend over Aanvalsplan Laaggeletterdheid. Goed lezen en schrijven is in onze maatschappij een vereiste! Een onderwerp dat we niet genoeg kunnen benadrukken. Tot zover de gemeenteraad.

De afgelopen weken waren naast de discussie over Brûsplak, Jaarstukken en WMO heel afwisselend. Begin juni werd er in Leeuwarden bijvoorbeeld een symposium over het onderwerp eenzaamheid georganiseerd. Een symposium waar veel geledingen vanuit de ouderen werden betrokken. En niet alleen in onze provincie; de drie noordelijke provincies waren allemaal vertegenwoordigd. Eenzaamheid zo werd wel duidelijk is niet alleen een onderwerp wat ouderen raakt. De afgelopen weken hebben jullie kunnen lezen dat het thema eenzaamheid ook onder jongeren een probleem is. Een onderwerp waar we als CDA zeker aandacht voor hebben. 

Zoals jullie onderhand wel weten speelt muziek een grote rol in mijn leven. Eind juni konden we weer genieten van een weekend City Proms in Leeuwarden. Op het Wilhelminaplein kon iedereen, van jong tot oud, in de open lucht genieten en kennismaken met klassieke muziek. Ook de komende maanden zijn er nog diverse evenementen in onze gemeente en provincie te beleven!

De maanden mei, juni en juli zijn traditioneel drukke trouwmaanden. En ja dat kan ik ook bevestigen. De afgelopen weken mocht ik als trouwambtenaar een groot aantal bruidsparen in de echt verbinden. Van De Sayter, een eiland in de Alde Feanen, de Kosterij, Stadhouderlijk Hof, Post Plaza (Leeuwarden), it Alde Riedshûs (Grou) of  Dekema State (Jelsum); overal weten de bruidsparen in onze mooie gemeente prachtige trouwlocaties te vinden. Vrijdag 12 juli was het voor mij een echte ‘trouwdag’; twee bruidsparen hebben vol overtuiging het ja-woord uitgesproken. Wat een feest om zo’n bijzondere functie te mogen uitvoeren.

Nu is de gemeenteraad met zomerreces. Reces betekent dat de gemeenteraad niet vergaderd. Dat wil niet zeggen dat wij al die weken met vakantie gaan; je kunt ons altijd bellen, mailen of appen.

Geniet van de zomer en de vrije tijd, waar je ook naar toe gaat!

Door: Jannie Atsma 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.