Armoedebestrijding

De beste manier om armoede te bestrijden is deelname aan de samenleving via een betaalde baan. De arbeidsmarkt staat te springen om medewerkers op alle niveaus van scholing. Wie kan, zal aan de slag moeten. We erkennen het individu, geboren met specifieke gaven en talenten. Je mag op je eigen niveau meedoen. Participatie heet dat bij de overheid. In Leeuwarden kiezen wij voor het programma Iedereen in beweging. Kijk maar wat jij kunt bijdragen aan de samenleving: is het een nieuwe baan of meedoen in een dagbestedingsproject. Het CDA wil bedrijven projecten laten starten in bijvoorbeeld de bouw met de praktische beroepen waar de leermeesters ondersteuning krijgen vanuit de gemeentekas voor iedere werknemer die uit de bijstand aan het werk raakt.

Leeuwarden kende in 2018 zo’n 6300 mensen die afhankelijk waren van een bijstandsuitkering. Eind 2021 is dat nauwelijks nog 5500. Die 800 mensen vonden zinvol werk dankzij deze aanpak. Veel mensen zijn toch nog financieel afhankelijk van de gemeenschap. Soms kan dat niet anders. Het CDA vindt dat de overheid daar een schild voor de zwakkere is. Anderen krijgen een opdracht zich in te zetten op dagbesteding, scholing of werk.

Veel mensen met een bijstandsvraag hebben psychische problemen. Die verdienen een goede benadering door medewerkers van de gemeente die getraind worden in communicatie en gesprekstechniek om met deze doelgroep om te gaan. Dat kan veel onnodig leed voorkomen. Huisbezoeken zijn daarbij noodzakelijk om vast te stellen wat er echt aan de hand is. In de praktijk levert dit veel meer op door voorkoming van schulden dan dat het kost aan extra uren personeelsinzet.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.