Diftar

Afval is een grondstof voor nieuwe producten. Omdat machines bewezen beter in staat zijn afval te scheiden dan individuen ligt wat het CDA betreft daar de grootste uitdaging om dit proces te optimaliseren. Betalen per kilo (DIFTAR) is tegen de zin van het CDA ingevoerd per 2022. Dat is onnodig nadelig voor gezinnen en de armste inwoners van de stad. Daarnaast weten we van andere gemeenten dat het leidt tot illegale dumping en extra zwerfafval. Van onze burgers blijven we dus vragen om groen afval, glas en papier gescheiden in te leveren. Daarbij willen we een plan van de afvalverwerker om de inzameling van grof afval beter te organiseren. Zo gaan we onnodige verspilling van goederen tegen en versterken we de circulaire economie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.